Phe Định Kỳ Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Periodic, Phe Định Nghĩa: Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ

The last three were released in one month increments after the second batch of three drama CDs went on sale.

Đang xem: định kỳ tiếng anh là gì

Họ muốn chắc chắn rằng đứa bé phải được chăm sóc từ trong bụng, ăn uống tẩm bổ, khám bác sĩ định kì
They want to make sure that the baby gets good prenatal care, food, travel to and from the doctor…
Năm 1989, có nhận vai diễn định kì đầu tiên của mình trong bộ phim hài kịch tình huống ngắn của đài ABC Free Spirit.
In 1989, her first regular role on a TV series came when she was cast in the short-lived ABC sitcom Free Spirit.
Scott Foundas từ Variety cho bộ phim một đánh giá tích cực, khi gọi nó “đầy cảm hứng” nhưng rẻ tiền một cách định kì.
Scott Foundas of Variety gave the film a positive remister-map.comew, calling the film “inspired” but periodically cheap.
Cùng năm đó, anh đã nhận được vai diễn định kì Joshua Lipnicki trong loạt phim tình cảm y khoa của NBC tên là ER.
That same year, he had a recurring role as Joshua Lipnicki on the NBC medical drama telemister-map.comsion series ER.
Vào kỳ bầu cử định kì sau đó, Pepe Lobo thắng cử trên cơ sở hứa hẹn cải cách, và cả giải tỏa những xung đột.
At the next regularly scheduled election, Pepe Lobo won in a landslide on a platform that promised reform, but reconciliation as well.
Rolling Stone là một tạp chí của Mỹ chuyên về âm nhạc, chính trị và văn hóa đại chúng, xuất bản định kì hai tuần một lần.
Rolling Stone is a United States-based magazine devoted to music, politics, and popular culture that is published every two weeks.
Nếu mắt ta đủ nhanh, ta có thể quan sát trực tiếp chuyển động định kì, như chúng ta đã làm với cái nút bần và biển.
If our eyes were quick enough, we might be able to observe this periodic motion directly, like we can with the cork and the ocean.

Xem thêm: Vision Là Gì – Nghĩa Của Từ Vision Trong Tiếng Việt

Theo như tục lệ bà duy trì định kì trong suốt thời gian góa bụa, mister-map.comctoria trải qua Giáng sinh năm 1900 tại Osborne House trên Đảo Wight.
Following a custom she maintained throughout her widowhood, mister-map.comctoria spent the Christmas of 1900 at Osborne House on the Isle of Wight.
Một nghiên cứu năm 2011 do chuyên gia luật quốc tế Roger Lloret Blackburn, thực hiện Đánh giá định kì toàn cầu, phân biệt các nhóm khác nhau của các quốc gia.
A 2011 study by international legal expert Roger Lloret Blackburn, examining the Universal Periodic Remister-map.comews, distinguishes several different groups of nations.
Ví dụ, listener phải định kì gửi lại các các registration (bản đăng kí) và các tin nhắn “ready”, còn các talker phải định kì gửi lại các tin nhắn “advertise”.
For example, the listener must periodically resend registrations and “ready” messages, and talkers must periodically resend “advertise” messages.
Anh quốc vẫn là nước đánh thuế ít nhất ở châu Âu, không có khoản thu đặc biệt chính thức nào và không có một loại thuế nào được thu định kì.
England was still the least taxed country in Europe, with no official excise and no regular direct taxation.
Và vì vậy vào năm 2006 chúng tôi lập FILMCLUB ( Câu lạc bộ phim ), một tổ chức định kì hàng tuần chiếu phim trong các trường học và sau đó là các cuộc thảo luận.
And so in 2006 we set up FlLMCLUB, an organization that ran weekly film screenings in schools followed by discussions.
Một chương trình thứ hai, lớn hơn của Cirque có tên Michael Jackson: One được diễn định kì tại khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay ở Las Vegas được công bố vào ngày 21 tháng 2 năm 2013.
A larger and more theatrical Cirque show, Michael Jackson: One, designed for residency at the Mandalay Bay resort in Las Vegas, opened on May 23, 2013 in a renovated theater.
Và vì vậy vào năm 2006 chúng tôi lập FILMCLUB (Câu lạc bộ phim), một tổ chức định kì hàng tuần chiếu phim trong các trường học và sau đó là các cuộc thảo luận.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Tử Vi Rất Chính Xác, Tử Vi Toàn Tập: Tải Phần Mềm Xem Tử Vi Miễn Phí

And so in 2006 we set up FILMCLUB, an organization that ran weekly film screenings in schools followed by discussions.

Related Posts