digit number là gì

Digit hoặc ngón tay là một đơn vị đo chiều dài cổ xưa và lỗi thời không thuộc hệ SI. Ban đầu nó dựa trên bề rộng của ngón tay người.[1] Nó là một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong các hệ thống đo lường của Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà, Do Thái, Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Trong thiên văn học, một digit là một phần mười của đường kính của mặt trời hoặc mặt trăng.[2]

Thiên văn học < sửa | sửa mã nguồn>

Trong thiên văn học, digit cho đến gần đây bằng một phần mười đường kính của mặt trời hoặc mặt trăng.[2][3] Điều này được tìm thấy trong Moralia của Plutarch, XII: 23,[4] nhưng định nghĩa chính xác bằng một phần mười hai đường kính có thể là của Ptolemy. Sosigenes thời Alexandria đã quan sát vào thế kỷ 1 sau Công nguyên rằng trên một dioptra, một đĩa có đường kính 11 hoặc 12 digit (chiều dài) là cần thiết để che mặt trăng.[5]

Các đơn vị được sử dụng trong công trình thiên văn của Ả Rập hoặc Hồi giáo như những Sadr al-Shari”a al-Thani (d.1346/7),[6] nơi nó được gọi là tiếng Ả Rập: إصبعا ‎ iṣba “, digit hoặc ngón tay.[7]

Digit thiên văn đã được sử dụng ở Anh trong nhiều thế kỷ. Heath, được ghi lại vào năm 1760, giải thích rằng 12 digit bằng với đường kính khi có sự nhật thực của mặt trời, nhưng 23 có thể cần thiết cho bóng của Trái đất khi nó che khuất mặt trăng, những con số trên 12 đại diện cho phạm mister-map.com mà bóng của Trái đất lớn hơn hơn Mặt trăng.[8] Các đơn vị dường như không được sử dụng ở hiện tại, nhưng được tìm thấy trong các từ điển gần đây.[3]

Tham khảo < sửa | sửa mã nguồn>

Đang xem: Digit number là gì

^ Hosch, William L. (ed.) (2010) The Britannica Guide to Numbers and Measurement New York, NY: Britannica Educational Publications, 1st edition. ISBN 978-1-61530-108-9, p.203 ^ a ă

*

 Chisholm, Hugh biên tập (1911). “Digit”  . Encyclopædia Britannica. 8 (ấn bản 11). Nhà xuất bản Đại học Cambridge. tr. 268.

Xem thêm: Drama Anime Là Gì ? Định Nghĩa Về Phim Drama, Truyện Drama Drama Là Gì

Xem thêm: choi game hỏi ngu

Chú thích có các tham số trống không rõ: |HIDE_PARAMETER15=, |HIDE_PARAMETER13=, |HIDE_PARAMETER14c=, |HIDE_PARAMETER14=, |HIDE_PARAMETER9=, |HIDE_PARAMETER3=, |HIDE_PARAMETER1=, |HIDE_PARAMETER4=, |HIDE_PARAMETER2=, |HIDE_PARAMETER8=, |HIDE_PARAMETER5=, |HIDE_PARAMETER7=, |HIDE_PARAMETER10=, |separator=, |HIDE_PARAMETER14b=, |HIDE_PARAMETER6=, |HIDE_PARAMETER11=, và |HIDE_PARAMETER12= (trợ giúp) ^ a ă Macdonald, A.M. (ed.) (1972) Chambers Twentieth Century Dictionary Edinburgh: W. & R. Chambers ISBN 0-550-10206-X, “digit” ^ Plutarchus Chaeronensis, Frank Cole Babbitt (trans.) (1957) Plutarch”s Moralia: In fifteen volumes London: William Heinemann, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Volume XII p.144 ^ Neugebauer, Otto (1975) A History of Ancient Mathematical Astronomy Berlin: Springer, ISBN 978-0-387-06995-1 Volume 2, p.658 ^ Hockey, Thomas et al. (eds.) (2007) The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference New York: Springer pp. 1002–1003 ^ “Ubayd Allāh ibn Mas”ūd Ṣadr al-S̆arīaẗ al-Aṣġar al-Maḥbūbī, Ahmad S. Dallal (1995) An Islamic response to Greek astronomy: kitāb Ta”dīl hay”at al-aflāk of Ṣadr al-Sharī”a (in Arabic and English) Leiden, New York: E.J. Brill, ISBN 978-90-04-09968-5 p.212 ^ Heath, Robert (1760). Astronomia accurata; or… subsermister-map.coment to the three principal Subjects. London. tr. ix.

Related Posts