Định Nghĩa Của Từ “Develop” Trong Từ Điển Lạc Việt, (Từ Điển Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: định nghĩa của từ “develop” trong từ điển lạc việt

*
*
*

develop

*

develop /di”veləp/ ngoại động từ trình bày, bày tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề…)to develop: tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề…)to one”s views on a subject: trình bày quan điểm về một vấn đề phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạtto develop industry: phát triển công nghiệpto develop an industrial area: mở rộng khu công nghiệpto develop one”s mind: phát triển trí tuệto develop one”s body: phát triển cơ thể, làm cho cơ thể nở nang khai thácto develop resources: khai thác tài nguyên nhiễm, tiêm nhiễm (thói quen…); ngày càng bộc lộ rõ, ngày càng phát huy (khả năng, khuynh hướng…)to develop a bad habit: nhiễm thói xấuto develop a gilf for machematics: ngày càng bộc lộ rõ khiếu về toán (nhiếp ảnh) rửa (phim ảnh) (quân sự) triển khai, mởto develop an attack: mở một cuộc tấn công (toán học) khai triển nội động từ tỏ rõ ra, bộc lộ ra, biểu lộ ra phát triển, mở mang, nảy nởseeda develop into plants: hạt giống phát triển thành cây con tiến triểnthe story developed into good ending: câu chuyện tiến triển đến một kết thúc tốt đẹp hiện (ảnh)
cải tiếnhiện ảnhhoàn thiệnkhai tháckhai triểndevelop (the determinant of a matrix): khai triển định thức của một ma trậnphát triểntriển khaixuất hiệnLĩnh vực: hóa học & vật liệuhiện (ảnh)Lĩnh vực: vật lýhiện hìnhLĩnh vực: xây dựngmở mangkhai thácdevelop resources (to…): khai thác tài nguyênkhuyếch trươngmở mangmở rộngphát triểndevelop economic cooperation (to…): phát triển hợp tác kinh tếdevelop economy (to…): phát triển kinh tếdevelop in a capitalist way (to…): phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩadevelop national economy (to…): phát triển nền kinh tế quốc dândevelop new markets (to…): phát triển các thị trường mớidevelop trade (to…): phát triển mậu dịch o phát triển, hiện (ảnh), (chuẩn bị) khai thác

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): developer, development, redevelopment, develop, redevelop, developed, undeveloped, developing

*

Xem thêm: ” Confuse Là Gì ? Nghĩa Của Từ Confuse Trong Tiếng Việt Phân Biệt Cách Dùng Confuse( With), Get Confused

*

*

v.

make something new, such as a product or a mental or artistic creation

Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather

They developed a new technique

be gradually disclosed or unfolded; become manifest; “The plot developed slowly”;grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment

A flower developed on the branch

The country developed into a mighty superpower

The embryo develops into a fetus

This situation has developed over a long time

generate gradually

We must develop more potential customers

develop a market for the new mobile phone

make visible by means of chemical solutions

Please develop this roll of film for me

superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometrymove one”s pieces into strategically more advantageous positions

Spassky developed quickly

move into a strategically more advantageous position

develop the rook

elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme

develop the melody and change the key

expand in the form of a series

Develop the function in the following form

Xem thêm: Glyphs Là Gì ? Nghĩa Của Từ Glyph Trong Tiếng Việt Glyph Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

develops|developed|developingsyn.: advance flourish grow mature progressant.: decay decline

Related Posts