phát hiện alarm detection phát hiện thông báo alarm detection sự phát hiện báo động Answer Detection Pattern (ADP) mô hình phát hiện trả lời automatic detection sự phát hiện tự động Automatic Document Detection (WordPerfect) (ADD) Phát hiện tư liệu tự động ( WordPerfect ) automatic obstacle detection tự động phát hiện chướng ngại beta detection sự phát hiện hạt beta blank column detection phát hiện cột trống Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD) đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có phát hiện xung đột collision detection sự phát hiện va chạm Collision Detection (LAN) (CD) Phát hiện xung đột (mạng LAN) Cyclic Error Detection Code (CEDC) mã phát hiện lỗi tuần hoàn Delimitation, Alignment, Error Detection (Transmitting) (DAED) phân định ranh giới, đồng chỉnh và phát hiện lỗi (phát) detection limit giới hạn phát hiện detection of radiation phát hiện bức xạ detection range tầm phát hiện detection system hệ phát hiện detection threshold ngưỡng phát hiện Detection Threshold (DT) ngưỡng phát hiện detection time thời gian phát hiện digital detection sự phát hiện digital digital detection sự phát hiện số Distributed Intrusion Detection System (DIDS) hệ thống phát hiện thâm nhập phân tán EDC (errordetection code) mã phát hiện lỗi edge detection sự phát hiện sườn error detection phát hiện lỗi error detection phát hiện sai error detection phát hiện sai hỏng error detection phát hiện sai sót error detection sự phát hiện lỗi error detection sự phát hiện sai error detection sự phát hiện sai lầm error detection sự phát hiện sai số error detection and correction sự phát hiện và sửa lỗi Error Detection and Correction (EDAC) phát hiện và sửa sai Error Detection and Correction (EDC) phát hiện và sửa sai Error Detection and Correction Equipment (EDCE) thiết bị phát hiện và sửa lỗi error detection code mã phát hiện sai sót error detection routine đoạn chương trình phát hiện lỗi error-detection code (EDC) mã phát hiện lỗi fault detection sự phát hiện hư hỏng fault detection sự phát hiện sai hỏng fault detection sự phát hiện sai sót fault detection sự phát hiện sự cố Fault Detection (FD) phát hiện lỗi Fault Detection and Annunciation (FDA) phát hiện và thông báo lỗi Fault Detection and Exclusion (FDE) phát hiện và loại bỏ lỗi Fault Detection and Isolation (FDI) phát hiện và cô lập lỗi fire detection and alarm system hệ thống phát hiện và báo động cháy fire detection harness bộ dây treo phát hiện cháy fire detection system hệ thống phát hiện cháy helium leak detection sự phát hiện heli rò leak detection sự phát hiện rò rỉ leakage detection sự phát hiện chỗ rò light detection sự phát hiện sóng sáng limit detection giới hạn phát hiện manipulation detection phát hiện thao tác mark detection sự phát hiện dấu noise detection band dải phát hiện tiếng động nuclear detection satellite vệ tinh phát hiện hạt nhân null detection phát hiện mức không Originator Detection Pattern (ODP) mẫu phát hiện thiết bị gốc particle detection phát hiện hạt particle detection sự phát hiện hạt Photo-Acoustic Detection And Ranging (PADAR) phát hiện và xác định cự ly bằng quang -âm học radar detection phát hiện bằng rađa radar detection sự phát hiện bằng rađa radiation detection phát hiện bức xạ Radio Detection and Ranging (RADAR) phát hiện và đo tầm xa bằng vô tuyến radioactivity detection phát hiện phóng xạ Random Early Detection (RED) phát hiện ngẫu nhiên sớm random early detection (RED) sự phát hiện ngẫu nhiên sớm range of detection tầm phát hiện RED (randomearly detection) sự phát hiện ngẫu nhiên sớm refrigerant leak detection phát hiện rò ga speech detection sự phát hiện tiếng nói target detection sự phát hiện mục tiêu virus detection software chương trình phát hiện virút virus detection software phần mềm phát hiện virus wheel slide detection phát hiện bánh xe bị lết wheel slip detection phát hiện bánh xe bị trượt wheel-slide detection sự phát hiện trượt bánh

Đang xem: Detect là gì

sự dò
sự dò tìm

Xem thêm: Người Cù Lần Là Gì ? Những Điều Thú Vị Nhất Về Con Cù Lần Bạn Chưa Biết

sự phát hiện alarm detection sự phát hiện báo động automatic detection sự phát hiện tự động beta detection sự phát hiện hạt beta collision detection sự phát hiện va chạm digital detection sự phát hiện digital digital detection sự phát hiện số edge detection sự phát hiện sườn error detection sự phát hiện lỗi error detection sự phát hiện sai error detection sự phát hiện sai lầm error detection sự phát hiện sai số error detection and correction sự phát hiện và sửa lỗi fault detection sự phát hiện hư hỏng fault detection sự phát hiện sai hỏng fault detection sự phát hiện sai sót fault detection sự phát hiện sự cố helium leak detection sự phát hiện heli rò leak detection sự phát hiện rò rỉ leakage detection sự phát hiện chỗ rò light detection sự phát hiện sóng sáng mark detection sự phát hiện dấu particle detection sự phát hiện hạt radar detection sự phát hiện bằng rađa random early detection (RED) sự phát hiện ngẫu nhiên sớm RED (randomearly detection) sự phát hiện ngẫu nhiên sớm speech detection sự phát hiện tiếng nói target detection sự phát hiện mục tiêu wheel-slide detection sự phát hiện trượt bánh

sự tách coherent detection sự tách sóng nhất quán coherent phase detection sự tách pha nhất quán linear detection sự tách sóng tuyến tính non-linear detection sự tách sóng phi tuyến optical detection sự tách sóng quang phase coherent detection sự tách pha nhất quán power detection sự tách sóng công suất signal detection sự tách sóng tín hiệu synchronous detection sự tách sóng đồng bộ synchronous detection sự tách sóng đồng bộ (sự tái sinh)

Xem thêm: cách nhận spins

sự tách sóng coherent detection sự tách sóng nhất quán linear detection sự tách sóng tuyến tính non-linear detection sự tách sóng phi tuyến optical detection sự tách sóng quang power detection sự tách sóng công suất signal detection sự tách sóng tín hiệu synchronous detection sự tách sóng đồng bộ synchronous detection sự tách sóng đồng bộ (sự tái sinh)

Related Posts