descent là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Descent là gì

descent

*

descent /di”sent/
danh từ sự xuốngto make a parachute descent: nhảy dù xuống sự hạ thấp xuống (độ nhiệt…) sự dốc xuống; con đường dốc nguồn gốc, dòng dõi; thế hệ, đờito be of good descents: nhiều thế hệ liên tiếp sự truyền lại; sự để lại (tài sản…) (quân sự) cuộc tấn công bất ngờ, cuộc đột kích (từ đường biển vào) sự sa sút, sự suy sụp, sự xuống dốc

*

 sự đi xuống

*

 sự giảmconstrained descent: sự giảm ràng buộcinfinite descent: sự giảm vô hạnquickest descent, steepest descent: sự giảm nhanh nhấtLĩnh vực: y học

*

 sự xuốngangle of descent

*

 góc cắm (vỉa)angle of descent

*

 góc dốcdescent orbit

*

 quỹ đạo hạ cánhdescent path

*

 đường hạ độ caodescent path

*

 đường xuốngline of quickest descent

*

 đường đoản thời nhanh nhấtmethod of steepest descent

*

 phương pháp độ dốc nhấtminimum descent altitude

*

 độ cao hạ thấp tối thiểuminimum descent height

*

 độ cao hạ thấp tối thiểunormal descent angle

*

 góc hạ độ cao bình thườngrate of descent

*

 mức cắtshaft for descent

*

 giếng xuống hầm mỏtop of descent

*

 điểm hạ độ cao tối đa (bộ mô phỏng bay nhân tạo)top of descent

*

 sự bắt đầu hạ độ caovisual of descent

*

 góc cắm (của vỉa)visual of descent

*

 góc dốc

Xem thêm: origin, extraction, line of descent, lineage, filiation, declivity, fall, decline, declination, declension, downslope, lineage, line, line of descent, bloodline, blood line, blood, pedigree, ancestry, origin, parentage, stemma, stock

Xem thêm: Cách Chơi Malphite Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Malphite Top, Mid

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

descent

Từ điển Collocation

descent noun

1 movement down

ADJ. rapid, swift | slow | steep | gentle, gradual | difficult, easy They began the difficult descent of the mountain”s south west face. | final The plane was making its final descent so we had to fasten our seat belts.

VERB + DESCENT make

PREP. on/during a/the ~ The engines failed on the plane”s descent to Orly. | ~ down I made a slow and painful descent down the stairs. | ~ from the descent from the top of the mountain | ~ into (figurative) his descent into alcoholism | ~ to The plane began its gentle descent to Heathrow.

PHRASES a rate of descent We slowed the balloon”s rate of descent.

2 surface that goes downwards

ADJ. gentle | steep

3 family origins

ADJ. direct, lineal She claims direct descent from Queen Victoria. | common Most European languages have a common descent. | mixed | Chinese, Irish, etc.

VERB + DESCENT claim, have | trace | share groups sharing common descent

PREP. by ~ She is Hungarian by descent. | ~ from He claims to have traced descent from Christopher Columbus.

PHRASES a line of descent Humans and other apes followed separate lines of descent from a common ancestor. | of Mexican, Scottish, etc. descent She is of mixed European and African descent.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Font Win 10 Nhanh, Đơn Giản, Cách Sửa Lỗi Bị Lỗi Font Chữ Trong Windows 10

n.

a movement downwardproperties attributable to your ancestry; origin, extraction

he comes from good origins

the act of changing your location in a downward directionthe kinship relation between an individual and the individual”s progenitors; line of descent, lineage, filiationa downward slope or bend; declivity, fall, decline, declination, declension, downslopethe descendants of one individual; lineage, line, line of descent, bloodline, blood line, blood, pedigree, ancestry, origin, parentage, stemma, stock

his entire lineage has been warriors

Related Posts