Accelerated Depreciation Là Gì ? Ý Nghĩa Của Khấu Hao Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là sự giảm sút giá trị của một tài sản trong thời kì sử dụng, gọi là sự tiêu hao tư bản.

Đang xem: Depreciation là gì

Khấu hao (Depreciation)

Định nghĩa

Khấu hao trong tiếng Anh là Depreciation.

Khấu hao là sựgiảm sút giá trịcủa một tài sản trong thời kì sử dụng, gọi làsự tiêu hao tư bản.

Chẳng hạn như, chất lượng của nhà máy và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất giảm theo thời gian và có thể người ta phải thay thế chúng. Do đó, các công ty tạo ra quĩ khấu hao để bù đắp sự hao mòn tài sản.

Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao là một công cụ kế toán nhằmphân bổ chi phí phát sinhcủa một tài sản cố định cho một số thời kì kế toán, tương ứng với tuổi thọ ước tính của tài sản.

– Biện pháp khấu hao chỉ nhằm phân bổ chi phí đầu tư ban đầu của một tài sản cho hàng hóa bán ra chứ không nhằm tính toán giá trị thị trường giảm đi của tài sản cố định. Đây là lí do lí giải tại sao bảng tổng kết tài sản không chỉ ra được giá trị thực hiện của tài sản.

Xem thêm: Outsource Là Gì – Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Thuê Ngoài Dịch Vụ

– Các công thức khác nhau (vào sau – ra trước – còn gọi là nhập sau xuất trước, vào trước – ra trước – còn gọi là nhập trước xuất trước) được sử dụng để tính khấu hao có thể dẫn đến những kết quả khác nhau của giá trị tài sản cố định trong bảng tổng kết tài sản và chi phí khấu hao làm giảm lãi gộp.

Ví dụ

Công thức trong bảng dưới đây đem lại chi phí khấu hao lớn trong thời kì đầu sử dụng tài sản cố định và chi phí nhỏ trong những năm sau. Để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với luật thuế, các công ty nhìn chung không thay đổi công thức khấu hao đã được sử dụng cho các tài sản cố định của mình.

Phương pháp khấu hao tuyến tính

Giá trị sổ sáchKhấu hao (= 21.000/3)Giá trị sổ sách cuối cùng
Năm 1 24.000 7.000 17.000
Năm 2 17.000 7.000 7.000
Năm 3 10.000 7.000 3.000

Phương pháp khấu hao giảm dần

Giá trị sổ sáchKhấu hao (50%)Giá trị sổ sách cuối cùng
Năm 1 24.000 12.000 12.000
Năm 2 12.000 6.000 6.000
Năm 3 6.000 3.000 3.000

Trong ví dụ này, phương pháp tuyến tính phân chia chi phí ban đầu của một tài sản cố định từ 24.000 đồng cho tuổi thọ dự kiến 3 năm và tính chi phí khấu hao bằng nhau mỗi thời kì kinh doanh.

Còn phương pháp khấu hao giảm dần cắt bớt mỗi kì một tỉ lệ phần trăm nhất định của giá trị sổ sách ròng của tài sản cố định ở đầu kì.

Kết luận

– Tất cả các công thức khấu hao đều tính chi phí khấu hao dựa trên chi phí lịch sử của tài sản cố định.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Naruto Và Cửu Vĩ, Game Naruto

– Song trong thời kì có lạm phát, chi phí thay thế một tài sản có thể lớn hơn chi phí ban đầu (nguyên giá) của nó. Bởi vậy, các công ty làm ăn cẩn thận thường lập ra một quĩ riêng (gọi là quĩ dự trữ) nhằm bổ sung vào chi phí thay thế cao hơn.

Related Posts