Phân Biệt Defective Là Gì, Nghĩa Của Từ Defective, Nghĩa Của Từ Defect Trong Tiếng Việt

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Nội động từ3 Ô tô4 Y học5 Kỹ thuật chung6 Kinh tế6.8 Địa chất7 Các từ liên quan7.1 Từ đồng nghĩa7.2 Từ trái nghĩa

/di”fekt/

Thông dụng

Danh từ

Thiếu sót, sai sót, nhược điểm; tật xấu, khuyết điểmto have the defects of one”s qualitiestrong ưu điểm có những nhược điểm (vật lý) sự hụt; độ hụtmass defectđộ hụt khối lượng (vật lý) sai hỏng, khuyết tậtcrystal lattice defectsai hỏng mạng tinh thể (toán học) số khuyết, góc khuyếtdefect of a trianglesố khuyết của một tam giác

Nội động từ

Đào ngũ; bỏ đi theo địch; bỏ đảng; (tôn giáo) bỏ đạo, bội giáo

hình thái từ

Ô tô

chỗ sai

Y học

sự thiếu, khuyết

Kỹ thuật chung

chỗ hỏnglattice defectchỗ hỏng mạng chỗ hư hỏng khuyết điểm khuyết tậtacquired defectkhuyết tật mắc phảiapparent defectkhuyết tật trông thấycable defectkhuyết tật cápcongenital defectkhuyết tật bẩm sinhconstruction defectkhuyết tật xây dựngcritical defectkhuyết tật nghiêm trọngcritical defectkhuyết tật tới hạndefect (inwelding)khuyết tật đường hàndefect annealingloại bỏ khuyết tậtdefect densitymật độ khuyết tậtdefect in distributionkhuyết tật phân bốdefect of materialkhuyết tật vật liệudefect structurecấu trúc khuyết tậtdiffusion defectkhuyết tật khuếch tánhidden defectkhuyết tật ẩnhidden defectkhuyết tật ẩn dấuinsulation defectkhuyết tật cách điệnlattice defectkhuyết tật mạngmachining defectkhuyết tật gia côngmajor defectkhuyết tật chínhmaterial defectkhuyết tật vật liệuminor defectkhuyết tật nhỏmolding defectkhuyết tật đúcmoulding defectkhuyết tật đúcpaint defectkhuyết tật (của sơn)quality defectkhuyết tật chất lượngrail defectkhuyết tật rayRemote Defect Identification (RDI)nhận dạng khuyết tật từ xaRemote Defect Indication (RDI)chỉ thị khuyết tật từ xaRemote Defect Indicator – Path Level (SONET) (RDI-PL)Bộ chỉ thị khuyết tật từ xa – Mức đường truyền (SONET)retention defectkhuyết tật ghi nhớseed (glassdefect)vết lấm tấm (khuyết tật thủy tinh)structural defectkhuyết tật của công trìnhstructural defectkhuyết tật về kết cấusurface defectkhuyết tật trên bề mặttrack defectkhuyết tật đườngwelding defectkhuyết tật hàn đào ngũ độ hụt lỗi số khuyếtdefect of a spacesố khuyết của một không giandefect of an analytic functionsố khuyết của một hàm giải tíchdeficiency (defect) of a semi-Euclidian spacesố khuyết của một không gian nửa Ơclítdeficiency (defect) of a trianglesố khuyết của một tam giác sự cố sự hụt sai hỏngcrystal defectchỗ sai hỏng tinh thểdefect annealingsửa sai hỏnglinear defectsai hỏng đườnglinear defectsai hỏng tuyến tínhNDF (nodefect found)không tìm thấy sai hỏngno defect found (NDF)không thấy sai hỏngstructural defectsai hỏng cấu trúctopological defectsai hỏng topo sai sót vết

Kinh tế

nhược điểm sai sót sự hao hụt sự thiếu sót thiếu sóttitle defectthiếu sót trong quyền sở hữu tì vết

Nguồn khác

defect : Corporateinformation

Địa chất

khuyết tật, chỗ hư hỏng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbirthmark , blot , blotch , break , bug , catch , check , crack , deficiency , deformity , discoloration , drawback , error , failing , fault , flaw , foible , frailty , gap , glitch , gremlin , hole , infirmity , injury , irregularity , kink , knot , lack , mark , marring , mistake , patch , rift , rough spot , scar , scarcity , scratch , seam , second , shortage , shortcoming , sin , speck , spot , stain , taint , unsoundness , vice , want , weakness , weak point , deficit , inadequacy , insufficiency , paucity , poverty , scantiness , scantness , scarceness , shortfall , underage , blemish , imperfection , defectibility , defectiveness , handicap , impediment , lacuna , malfunction verbabandon , abscond , apostatize , back out , break faith * , change sides , depart , desert , fall away from , forsake , go , go back on , go over , go over the fence , lapse , leave , pull out , quit , rat * , rebel , reject , renege , renounce , revolt , run out , schism , sell out * , spurn , take a walk , tergiversate , tergiverse , turn , turn coat , walk out on , withdraw , renegade , birthmark , blemish , blotch , break , damage , deficiency , deformity , drawback , error , fault , flaw , glitch , imperfection , injury , shortcoming , vice , want

Từ trái nghĩa

nounadvantage , improvement , perfection , strength verbcome in , join

Related Posts