Một Đề Xuất Tiếng Anh Là Gì ? Proposal Là Gì, Nghĩa Của Từ Proposal

Tại Seattle, tờ Post-Intelligencer cũng đưa ra đề nghị tương tự với số tiền thưởng là 5,000 $.

Đang xem: đề xuất tiếng anh là gìThe NSC believes we may learn more about The Covenant by tracking Sark” s movement, in the hope he will lead us to The Covenant” s key players OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
There” s no milk, but I” il let you suck tit for # bucks a minute OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Applications for export authorisations on form # must be accompanied by the following documents jw2019 jw2019


That human- shaped robots need not be clumsy or limited OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Chỉ vì một người đưa ra đề nghị không có nghĩa là công mister-map.comệc đã hoàn thành.


(Câu 33) Cuối cùng, Chúa Giê-su đưa ra đề nghị thiết thực nhất—sống ngày nào lo ngày ấy.
It was in my personal mister-map.comew, but also in the mister-map.comew of the Council, a major achievement of the new agreement. jw2019 jw2019
Anh giám thị trường học sẽ cho lời khen và đưa ra đề nghị để trau dồi cách đọc.


Hoàn toàn là điều bình thường khi không đưa ra đề nghị , hoặc đề nghị với một giới hạn rõ ràng.


Nếu con đã chứng tỏ là có trách nhiệm và đưa ra đề nghị hợp lý, bạn có thể chiều theo.


Ngày 31 tháng 10, LTTE đã đưa ra đề nghị hòa bình riêng của mình, kêu gọi tạm thời tự quản Authority (ISGA). <…> quản Authority (ISGA).
THE EUROPEAN UNION, on the one hand, and ROMANIA, on the other hand, together hereinafter referred to as the WikiMatrix WikiMatrix
Do đó, ủy ban đã đưa ra đề nghị đổi tên giống cho phiên bản thứ 2, năm 2011 theo tiêu chuẩn của họ. <…> tiêu chuẩn của họ.
The Murphy report is splendid and prepares the way for better and safer public transport in the future. WikiMatrix WikiMatrix

Xem thêm: ngon tinh trung quoc 18


At that time, Senator Graham indicated that he would bring this matter to the attention of the Standing Committee on Internal Economy, Budgets and Administration OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Đảng Cộng sản Belarus từng đưa ra đề nghị hợp nhất với Đảng của những người Cộng sản Belarus (PKB) vào ngày 15 tháng 7 năm 2006. <…> vào ngày 15 tháng 7 năm 2006.
This is from someone who has spent years trying to deal with the bureaucracy and invested a lot of time and a lot of money WikiMatrix WikiMatrix
Vào năm 1943, North American đưa ra đề nghị tái thiết kế phiên bản P-51D thành kiểu NA-105, và được Không lực Mỹ chấp thuận. <…> Không lực Mỹ chấp thuận.


Lý do của chuyến mister-map.comếng thăm này chỉ có thể là đưa ra đề nghị về một hình thức tái lập của nền quân chủ.
Both tariffs and royalties account for many business transactions every day. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Chính phủ Dubai và Dubai World đã đưa ra đề nghị này cho các ngân hàng cho vay vào tháng 3 năm 2010 sau ba tháng đàm phán. <…> 3 năm 2010 sau ba tháng đàm phán.
Any rules governing radiopharmaceuticals must take into account the promister-map.comsions of Council Directive #/Euratom of # September # laying down basic measures for the radiation protection of persons undergoing medical examination or treatment WikiMatrix WikiMatrix
Dân chúng trong những thành ấy đưa ra đề nghị hòa bình êm tai, và để đáp lại, Hê-rốt đứng lên truyền phán giữa công chúng. <…> lên truyền phán giữa công chúng.
Didn” t you say you the other day when the weather is good you” d like to take me on a trip? jw2019 jw2019
Cô cũng gặp một gã nhà văn <…> Cô cũng gặp một gã nhà văn quyến rũ tên là Christian Thompson (Simon Baker), người đưa ra đề nghị được giúp đỡ cô trong công mister-map.comệc.


Khi chúng chơi trò chơi <…> Khi chúng chơi trò chơi kinh tế với con người, Chúng tự động đưa ra đề nghị công bằng, thậm chí dù không cần phải làm như vậy.


Ngày 25 tháng 4 năm 1950, hãng Convair đưa ra đề nghị chính thức cho phiên bản cánh cụp về sau của B-36 trang bị hoàn toàn động cơ phản lực. <…> sau của B-36 trang bị hoàn toàn động cơ phản lực.Tìm 328 câu trong 16 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-mister-map.cometnamese-Dictionary, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kđưa ra ánh sáng đưa ra bàn đưa ra bán đưa ra câu hỏi đưa ra công khai đưa ra đề nghị đưa ra để nhử đưa ra lời mời đưa ra mời đưa ra nơi khác đưa ra phía trước đưa ra tài liệu đưa ra ý kiến là đưa ra; đưa thêm vào

Xem thêm: 3+ Player Games At Y8 – Free Online Games At Y8

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về mister-map.comChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Related Posts