Định Nghĩa Của Từ ” Đẽ Đàng Là Gì ? Ðịa Đàng Là Gì

ÐIỀU NGƯỜI TA NÓI.

Đang xem: đẽ đàng là gì

Một số người nghĩ địa đàng chẳng qua chỉ là thần thoại. Những người khác thì tin đó là khu vườn lý tưởng chỉ có trong tưởng tượng, là nơi người tốt sống mãi mãi, cùng nhau làm những việc vui thích và hữu ích.

ÐIỀU KINH THÁNH DẠY.

Từ “địa đàng” được dùng để nói đến nơi ở đầu tiên của nhân loại, khu vườn Ê-đen (Sáng-thế Ký 2:7-15). Kinh Thánh cho thấy vườn ấy là một nơi có thật, là nơi cặp vợ chồng đầu tiên đã sống mà không phải lo sợ bệnh tật và chết chóc (Sáng-thế Ký 1:27, 28). Thế nhưng, vì bất tuân với Ðức Chúa Trời nên họ không còn được sống trong địa đàng nữa. Dù vậy, nhiều lời tiên tri của Kinh Thánh miêu tả rằng trong tương lai, loài người sẽ được vui hưởng đời sống trong địa đàng được tái lập.

TẠI SAO QUAN TRỌNG VỚI BẠN?

Nếu Ðức Chúa Trời yêu thương thì điều hợp lý là ngài sẽ cho những tôi tớ trung thành được hưởng đời sống tốt đẹp trong một nơi như địa đàng. Cũng là hợp lý khi ngài cho người ta biết họ phải làm gì để được ngài chấp nhận. Kinh Thánh nói rằng qua việc tìm hiểu về Ðức Chúa Trời và vâng theo các điều răn của ngài, bạn có thể được ngài chấp nhận.—Giăng 17:3; 1 Giăng 5:3.

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen,… và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó”.Sáng-thế Ký 2:8.

ÐIỀU NGƯỜI TA NÓI.

Một số người gọi địa đàng là thiên đàng vì tin rằng nơi ấy ở trên trời, trong khi người khác cho rằng địa đàng sẽ được lập trên đất trong tương lai.

ÐIỀU KINH THÁNH DẠY.

Xem thêm: Chuyển Đổi Object Với Serialization Là Gì ? Java Serializable Là Gì

Ðịa đàng nguyên thủy ở trên trái đất. Ðức Chúa Trời chọn trái đất làm ngôi nhà muôn thuở của nhân loại. Kinh Thánh nói rằng hành tinh của chúng ta được Ðức Chúa Trời dựng nên để tồn tại mãi (Thi-thiên 104:5). Kinh Thánh cũng nói: “Các từng trời thuộc về Ðức Giê-hô-va; nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người”.—Thi-thiên 115:16.

Vì thế, không có gì lạ khi Kinh Thánh hứa về một địa đàng trên đất. Nơi ấy, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho nhân loại một đời sống vĩnh cửu. Bình an và hòa thuận sẽ tràn khắp muôn nơi. Ðau đớn và khổ sở sẽ biến mất. Ai nấy đều sẽ được thưởng ngoạn hết thảy những kỳ quan thiên nhiên trên trái đất này.—Ê-sai 65:21-23.

“Ðền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa nhân loại… sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.Khải huyền 21:3, 4.

ÐIỀU NGƯỜI TA NÓI.

Nhiều đạo dạy rằng chỉ người tốt mới được sống trong địa đàng. Nhưng thế nào mới được xét là “người tốt”? Một số người nghĩ chỉ cần tham gia những nghi lễ tôn giáo và cầu nguyện theo nghi thức là đủ.

ÐIỀU KINH THÁNH DẠY.

Kinh Thánh dạy rằng “người công-bình” sẽ sống trong địa đàng. Thế nhưng, ai mới là người công bình trước mắt Ðức Chúa Trời? Ðó không phải là người vừa tham gia các nghi lễ trong đạo vừa lờ đi ý muốn Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: “Ðức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ” (1 Sa-mu-ên 15:22). Nói đơn giản, “người công-bình” sống mãi mãi trong địa đàng là những người vâng theo mệnh lệnh của Ðức Giê-hô-va được ghi trong Kinh Thánh.

ÐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sightseeing Là Gì, Nghĩa Của Từ Sightseeing, To Go Sightseeing

Vâng theo mệnh lệnh của Ðức Giê-hô-va bao hàm nhiều hơn là chỉ tham gia những nghi lễ tôn giáo. Hạnh kiểm hàng ngày có thể cho thấy bạn làm vui lòng Ðức Chúa Trời hay không. Bạn có thể học cách làm vui lòng Ðức Giê-hô-va qua việc xem xét Kinh Thánh kỹ lưỡng. Và làm vui lòng ngài cũng không khó, vì Kinh Thánh nói “điều răn của ngài chẳng hề nặng nề” (1 Giăng 5:3). Khi bạn vâng lời, Ðức Giê-hô-va mong muốn ban cho bạn ân phước được sống trong địa đàng.

Related Posts