” Data Processing Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Data Processing Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Data processing là gì

*
*
*

data processing

*

data processing (Tech) xử lý dữ liệu
xử lý dữ liệuGiải thích VN: Chuẩn bị, lưu trữ hoặc thao tác thông tin bằng máy tính.ADPE (automatic data processing equipment): thiết bị xử lý dữ liệu tự độngADPS (automatic data processing system): hệ thống xử lý dữ liệu tự độngadministrative data processing: xử lý dữ liệu hành chínhautomatic data processing: xử lý dữ liệu tự độngautomatic data processing (ADP): sự xử lý dữ liệu tự độngautomatic data processing equipment (ADPE): thiết bị xử lý dữ liệu tự độngautomatic data processing system: hệ xử lý dữ liệu tự độngautomatic data processing system (ADPS): hệ thống xử lý dữ liệu tự độngcentralized data processing: xử lý dữ liệu tập trungcentralized data processing (CDP): sự xử lý dữ liệu tập trungdata processing (DP): sự xử lý dữ liệudata processing card: thẻ xử lý dữ liệudata processing form: dạng xử lý dữ liệudata processing machine: máy xử lý dữ liệudata processing node: trạm xử lý dữ liệudata processing node: nút xử lý dữ liệudata processing sequence: chuỗi xử lý dữ liệudata processing step: bước xử lý dữ liệudata processing system: hệ xử lý dữ liệudigital data processing: xử lý dữ liệu sốdistributed data processing (DDP): xử lý dữ liệu phân tánelectronic data processing (EDP): sự xử lý dữ liệu điện tửelectronic data processing machine: máy xử lý dữ liệu điện tửelectronic data processing system: bộ xử lý dữ liệu điện tửintegrated data processing: xử lý dữ liệu tích hợpintegrated data processing (IDP): sự xử lý dữ liệu tích hợpmanual data processing: xử lý dữ liệu bằng taymeasurement data processing: sự xử lý dữ liệu đoon-line data processing: xử lý dữ liệu trực tuyếnsingle data processing: sự xử lý dữ liệu đơnxử lý dữ liệuadministrative data processing: việc xử lý dữ liệu hành chínhautomatic data processing: xử lý dữ liệu tự độngelectronic data processing: xử lý dữ liệu bằng máy điện tửelectronic data processing (edi): xử lý dữ liệu bằng máy tính điện tửxử lý số liệuassociative data processing: xử lý số liệu tương quandata processing center: trung tâm xử lý số liệudata processing management: quản lý xử lý số liệudata processing system: hệ thống xử lý số liệuxử lý thông tindata processing industry: công nghiệp xử lý thông tinintegrated data processing: xử lý thông tin tổng hợpxử lý tư liệu

*

Xem thêm: Delusional Là Gì – Nghĩa Của Từ Delusion

*

*

n.

(computer science) a series of operations on data by a computer in order to retrieve or transform or classify information

Xem thêm: Đơn Hàng Cmt Là Gì Viết Tắt Của Từ Nào Ý Nghĩa Của Từ Cmt, Cmt Là Gì, Cmt Nghĩa Là Gì Trên Facebook

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The general work performed by computers. 2. More specifically, the manipulation of data to transform it into some desired result. Acronym: DP. Also called: ADP, automatic data processing, EDP, electronic data processing. See also centralized processing, decentralized processing, distributed processing.

Related Posts