” Củng Cố Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Củng Cố Trong Tiếng Việt

We consolidated them from 89 to 25 banks by requiring that they increase their capital — share capital.

Đang xem: Củng cố tiếng anh là gì

Để củng cố lại hàng ngũ nội bộ, họ tổ chức một đại hội ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ, từ ngày 1 đến 8 tháng 9 năm 1919.
To reinvigorate their ranks, they are holding a convmister-map.comtion in Cedar Point, Ohio, U.S.A., from September 1 to 8, 1919.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã không được phép củng cố lại eo biển, tuy nhiên nước này đã thực hiện một cách bí mật.
Hancock lúc đầu có thu được thành công, nhưng bộ chỉ huy miền Nam sau đó đã củng cố lại và đánh lui được cuộc đột nhập.
Hancock was initially successful, but the Confederate leadership rallied and repulsed his incursion.
Đảng cấp tiến thừa cơ củng cố lại nội bộ hàng ngũ phòng thủ, nhưng các tín đồ đấng Christ rời bỏ thành phố bị kết án.
The Zealots seized the opportunity to reorganize their defmister-map.comses, but the Christians abandoned the doomed city.
Traianus qua đời vào năm 117, trước khi ông có thể tổ chức và củng cố lại các tỉnh Parthia nằm dưới quyền kiểm soát của La Mã.
Trajan died in 117, before he was able to reorganize and consolidate Roman control over the Parthian provinces.

Xem thêm: By Way Of Là Gì – Tự Học Tiếng Anh: By Way Of = Theo Đường

“Don,” tôi nói, “để tôi củng cố lại các cơ sở, các anh nổi tiếng về việc nuôi trồng xa ngoài khơi, các anh không gây ô nhiễm.”
“Don,” I said, “just to get the facts straight, you guys are famous for farming so far out to sea, you don”t pollute.”
Tuy nhiên, nếu chiếm đóng và củng cố lại bởi Mỹ, Dry Tortugas sẽ tạo thành cửa ngõ vững chắc để bảo vệ bờ biển vùng Vịnh của Hoa Kỳ.
However, if occupied and fortified by the U.S., the Dry Tortugas would constitute the advance post for a defmister-map.comse of the Gulf Coast.
Lương tâm của chúng ta có thể mất đi sự nhạy bén nhưng nhờ sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể củng cố lại lương tâm.
Với cố gắng củng cố lại giải đấu bằng cách loại bỏ tất cả các đội dự bị, họ đã giảm lại chỉ còn một hạng đấu với 22 đội bóng tham gia.
In an attempt to consolidate the league decided to expel all remaining reserve teams, reducing to a single division of 22 clubs.
Một trong các pháo đài này, xây ở lối vào thung lũng Wadi Qelt, sau đó đã được Herod Đại đế củng cố lại và đặt tên là Kypros theo tên mẹ ông.
One of these forts, built at the mister-map.comtrance to Wadi Qelt, was later refortified by Herod the Great, who named it Kypros after his mother.
The Guardian cho rằng việc sử dụng lại phần nhạc hiệu Star Wars qumister-map.com thuộc của John Williams đã củng cố lại tình yêu của những người hâm mộ đối với thương hiệu này.

Xem thêm: mycobacterium tuberculosis là gì

The Guardian wrote that the use of the Star Wars fanfare by John Williams reinforced brand loyalty among fans.

Related Posts