Học Ngay Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh Là Gì, TiếNg Anh K12

Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến trong tiếng Anh nhưng nó cũng gây ra không ít khó khăn cho bạn khi làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng trong thực tế. Trong bài viết này, mister-map.com sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp các thành phần, cách sử dụng… của cụm danh từ để các bạn có thể sử dụng chúng trong giao tiếp và làm bài tập một cách dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Đang xem: Cụm danh từ trong tiếng anh là gì

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một nhóm từ trong đó có mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng xung quanh để bổ nghĩa cho nó.

*
*

2. Tại sao lại cần phải dùng cụm danh từ?

Khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, bạn đã biết rằng, để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì có cấu trúc Adj + Noun, tức đặt tính từ ngay trước danh từ nó miêu tả . Rất đơn giản phải không?

Ví dụ: a blue hat (cái mũ màu xanh), a good suggestion (lời đề nghị hay), a bottle of water (một bình nước),..…

Nhưng nếu bạn cần miêu tả 1 sự vật hiện tượng phức tạp hơn thì sao? Khi đó bạn sẽ phải cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả. Đó cũng là khi bạn cần phải sử dụng cụm danh từ đấy!

Ví dụ: chúng ta sẽ nói a fat old lady, a small shiny black leather handbag nhưng lại không thể nóian old fat lady haya leather black shiny small handbag.

Vậy các trật tự các từ này được quy định như thế nào?

3. Cấu trúc của noun phrase:

*

Các thành phần tạo nên cụm danh từ bao gồmbổ nghĩa đứng trước – danh từ chính – bổ nghĩa đứng sau.

– Bổ nghĩa đứng trước danh từ chính- được gọi làpre-modifiers – có thể làMạo từ(Article),Từ định lượng(Qualifiers),Danh từ, đại từ sỡ hữu(Possessive Nouns/Pronouns);Tính từ; Phân từ(V-ing hoặc V3/-ed)

– Danh từ chính có thể là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ cụ thể hoặc danh từ trừu tượng

– Bổ nghĩa đứng sau danh từ chính – được gọi làpost-modifiers – có thể là Cụm giới từ, cụm động từ, hoặc mệnh đề tính từ

4. Các thành phần trong cụm danh từ:

4.1 Các bổ nghĩa phía trước danh từ (pre-modifiers):

4.1.1. DETERMINERS (Chỉ định từ)a. Articles(mạo từ):

Trong cụm danh từ, mạo từ thường đứng ở đầu.

Mạo từ xác định:theMạo từ không xác định:a/an
Ví dụ: the United States, the Universe, the Earth, the Moon, the man over there, …

Dùng mạo từ “an”: với các từ bắt đầu là nguyên âm (u, e, o, a, i)

Dùng mạo từ “a”: với các từ bắt đầu là phụ âm (t, f, d, h, j, k, …)

Ví dụ: a man, a woman, a book, a store, …

Làm bài tập về Mạo từ trong tiếng Anh

b. Qualifiers(từ chỉ số lượng, định lượng):

Trong cụm danh từ, từ chỉ số lượng (Many ; much ; a lot of; lots of ; a little; little, a few; few)thường đứng sau mạo từ, còn nếu không có mạo từ thì nó đứng đầu cụm từ.

Lưu ý:một số từ chỉ định có thể đứng trước mạo từ nhưall, both, half,và các bội từ nhưtwice, double, three times

Làm bài tập về Từ định lượng trong tiếng Anh

c. Possessive Nouns/ Pronouns(sở hữu cách hoặc đại từ sở hữu):

– Possessive nouns(sở hữu cách): Là thêm′svào phía saudanh từ sở hữu

Ví dụ: The man’s wallet, Susan’s cats

Làm bài tập về Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Làm bài tập về Sở hữu cách trong tiếng Anh

4.1.2 MODIFIER(bổ nghĩa)a. Adjective(tính từ):

Tính từ thường đứng trước danh từ chính, và nhiệm vụ của tính từ là bổ nghĩa cho danh từ chính. Tính từ có thể có hoặc không có trong cụm danh từ.

Ví dụ:

A beautiful girl (một cô gái đẹp)A long distance (một chuyến đi đài)Many young students (nhiều học sinh trẻ tuổi)

Quy tắc sắp xếp các tính từ bổ nghĩa.

Xem thêm: Hinh Nen Độc Đáo Hài Hước Nhất Năm 2021, 50 Hình Nền Điện Thoại Độc Đáo

Quy tắc này được tóm gọn lại trong những chữ viết tắt là OpSACOMP. Bạn hãy ghi nhớ những chữ cái này, nó sẽ vô cùng hữu ích khi bạn gặp phải những bài tập sắp xếp phức tạp. Vậy OpSACOMP là gì?

Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

*

Ví dụ: a fat old lady, a small shiny black leather handbag, a beautiful small new round blue Japanese wooden rollingdoll (Một con búp bê lăn bằng gỗ của Nhật màu xanh mới hình tròn nhỏ đẹp).

Làm bài tập Chức năng và vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

Làm bài tập Trật tự của Tính từ trong tiếng Anh

b. Participles(phân từ):

Vị trí của các phân từ trong cụm danh từ cũng giống như tính từ, đều được dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính. Có hai dạng phân từ là hiện tại phân từ (V-ing) và quá khứ phân từ (V3/-ed)

– Dùng hiện tại phân từ V-ing:khi nói đến bản chất của sự vật, hay sự việc đang diễn ra

Ví dụ: An interesting film, the barking dog

– Dùng quá khứ phân từ V3/-ed: khi nói đến cảm giác của sự vật, hay sự vật được/ bị tác động

Ví dụ: A well-trained dog, a broken chair

Làm bài tập V-ing trong tiếng Anh

4.2 HEAD (Danh từ chính)

Danh từ chính có thể là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ riêng, danh từ chung hoặc danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể.

*

– Danh từ đếm được:là những danh từ có thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

– Danh từ không đếm được:là những danh từ không đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salt, sugar, furniture, homework

– Danh từ số ít:chỉ có một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

– Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

– Danh từ riêng:tên riêng của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tim, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

– Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật chung chung

Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

– Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi tên những vật không thể thấy được mà chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

– Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài tập Danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Làm bài tập Danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

4.3 Các bổ nghĩa phía sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía sau danh từ có thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ: A manwithblack hair, the dogbehindthe fence

Làm bài tập Cụm giới từ trong tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

– Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

– Cụm quá khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm quá khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentto me (The book which is sent to me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ hay còn gọi là mệnh đề quan hệ (adjective clause), được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked to is my girlfriend.

Xem thêm: ” Rural Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rural

The bookthat you sent to me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ có thể có chức năng làm chủ ngữ hay tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ có chức năng làm chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ có chức năng làm tân ngữ.)

Related Posts