Nghĩa Của Từ Convection Là Gì ? Nghĩa Của Từ Convection, Từ Convection Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Convection là gì

*
*
*

convection

*

convection /kən”vekʃn/ danh từ (vật lý) sự đối lưuthermal convection: sự đối lưu nhiệt
đối lưucoefficient of heat convection: hệ số tỏa nhiệt (do) đối lưuconvection (of heat) (convective heat transfer): đối lưu nhiệt (truyền nhiệt đối lưu)convection chamber: phòng đối lưuconvection coefficient: hệ số đối lưuconvection cooling: làm mát bằng đối lưuconvection current: dòng đối lưuconvection current: luồng đối lưuconvection current: dòng điện đối lưuconvection drier: thiết bị sấy đối lưuconvection drying: nhiệt đối lưuconvection furnace: lò đối lưuconvection heat: nhiệt đối lưuconvection heat: sự đối lưuconvection heat transfer: sự truyền nhiệt kiểu đối lưuconvection heat transfer: sự tỏa nhiệt đối lưuconvection heat transfer: tỏa nhiệt đối lưuconvection heat transfer: truyền nhiệt đối lưuconvection heat-transfer: sự truyền nhiệt đối lưuconvection heating: sự gia nhiệt đối lưuconvection heating: sưởi ấm bằng đối lưuconvection of energy: sự đối lưu bằng năng lượngconvection of heat: sự đối lưu nhiệtconvection oven: hệ số đối lưuconvection precipitation: mưa đối lưuconvection section: vùng đối lưuconvection section: tiết diện đối lưuconvection superheater: bộ quá nhiệt đối lưuconvection superheater: bộ lạnh đối lưuconvection type furnace: lò kiểu đối lưucooling convection: tỏa lạnh đối lưucooling convection: đối lưu làm lạnhelectric convection: điện đối lưuforced convection: đối lưu cưỡng bứcforced convection: sự đối lưu cưỡng bứcforced convection: đối lưu bắt buộcforced convection boiling: sự đối lưu cưỡng bứcforced convection condensation: sự ngưng đối lưu cưỡng bứcfree convection: sự đối lưu tự nhiênfree convection: đối lưu tự nhiênfree convection: đối lưu tự dofree convection: sự đối lưu tự dofree convection flow: dòng đối lưu tự dofree convection heat transfer: truyền nhiệt bằng đối lưu tự nhiênfree convection number: chỉ số đối lưu tự dohead convection: đối lưu nhiệtheat convection: sự đối lưu nhiệtheat convection: đối lưu nhiệtheat transfer by convection: sự truyền nhiệt do đối lưuheat transmission by convection: sự truyền nhiệt do tính đối lưunatural convection: sự đối lưu tự nhiênnatural convection: đối lưu tự nhiênnatural convection: đối lưu tự donatural convection air-cooled condenser: giàn ngưng (bằng) đối lưu tự nhiênnatural convection air-cooled condenser: dàn ngưng đối lưu tự nhiênnonuniform convection: đối lưu không đồng đềuoven with forced convection: lò đối lưu cưỡng bứcoven with natural convection: lò đối lưu tự nhiênrotating annulus convection: sự đối lưu ở vành quaythermal convection: đối lưu nhiệtthermal convection: sự đối lưu nhiệtturbulent convection: sự đối lưu rốiturbulent convection: đối lưu rốiuniform convection: đối lưu đều đặnuniform convection: sự đối lưu đều đặnsự đối lưuconvection of energy: sự đối lưu bằng năng lượngconvection of heat: sự đối lưu nhiệtforced convection: sự đối lưu cưỡng bứcforced convection boiling: sự đối lưu cưỡng bứcfree convection: sự đối lưu tự nhiênfree convection: sự đối lưu tự doheat convection: sự đối lưu nhiệtnatural convection: sự đối lưu tự nhiênrotating annulus convection: sự đối lưu ở vành quaythermal convection: sự đối lưu nhiệtturbulent convection: sự đối lưu rốiuniform convection: sự đối lưu đều đặnconvection coefficientbiến được điều khiểnconvection currentbộ chuyển mạch điều khiểnconvection currentbộ điều chỉnhconvection currentbộ điều khiểnconvection currentcấu điều chỉnhconvection currentcấu điều khiểnconvection currentthiết bị điều chỉnhconvection currentthiết bị điều khiểnsự đối lưuforced convection: sự đối lưu cưỡng bứcnatural convection: sự đối lưu tự nhiênconvection driermáy sấy đối lưuforced convection air coolerthiết bị làm lạnh không khí chuyển động cưỡng bứcfree convection coilbộ làm nguội đối lưu tự donatural convection coolingsự làm nguội khi đối lưu tự nhiên o sự đối lưu Vận động của dòng chảy do chênh lệch về tỷ trọng, nhiệt độ. § heat convection : đối lưu nhiệt § thermal convection : đối lưu nhiệt

Xem thêm: What Is The Difference Between A Practicum Là Gì, Practicum Nghĩa Là Gì

*

*

*

Xem thêm: Input Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Input Là Gì Và Tại Sao Chúng Ta Cần Nó

n.

the transfer of heat through a fluid (liquid or gas) caused by molecular motion(meteorology) the vertical movement of heat or other properties by massive motion within the atmosphere

Related Posts