Control Variable Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Về Nghiên Cứu Giáo Dục (Chương 2)

Biến được kiểm soát là biến mà nhà nghiên cứu giữ không đổi (kiểm soát) trong suốt quá trình thử nghiệm. Nó còn được gọi là một biến hằng số hoặc đơn giản là một “điều khiển”. Bản thân biến kiểm soát không phải là một phần của thử nghiệm — nó không phải là biến độc lập hay phụ thuộc — nhưng nó rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nó không giống như một nhóm kiểm soát.

Đang xem: Control variable là gì

Bất kỳ thí nghiệm nhất định nào cũng có nhiều biến kiểm soát, và điều quan trọng đối với một nhà khoa học là cố gắng giữ tất cả các biến không đổi ngoại trừ biến độc lập. Nếu một biến kiểm soát thay đổi trong quá trình thử nghiệm, nó có thể làm mất hiệu lực tương quan giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập. Khi có thể, các biến kiểm soát phải được xác định, đo lường và ghi lại.

Ví dụ về các biến được kiểm soát

Nhiệt độ là một loại biến được kiểm soát phổ biến . Nếu nhiệt độ được giữ không đổi trong quá trình thử nghiệm, nhiệt độ đó sẽ được kiểm soát.

Xem thêm: ” Chairman Of The Board Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Các ví dụ khác về các biến được kiểm soát có thể là lượng ánh sáng, sử dụng cùng một loại dụng cụ thủy tinh, độ ẩm không đổi hoặc thời gian thử nghiệm.

Tầm quan trọng của các biến được kiểm soát

Mặc dù các biến kiểm soát có thể không được đo lường (mặc dù chúng thường được ghi lại), nhưng chúng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của một thử nghiệm. Thiếu nhận thức về các biến kiểm soát có thể dẫn đến kết quả bị lỗi hoặc những gì được gọi là “biến gây nhiễu”. Ngoài ra, lưu ý các biến kiểm soát giúp dễ dàng tạo lại một thử nghiệm và thiết lập mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc .

Xem thêm: Thôn, Xóm Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Xóm Trong Từ Điển Lạc Việt

Ví dụ: giả sử bạn đang cố gắng xác định xem một loại phân bón cụ thể có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hay không. Biến độc lập là sự có hay không của phân bón, trong khi biến phụ thuộc là chiều cao của cây hoặc tốc độ tăng trưởng. Nếu bạn không kiểm soát lượng ánh sáng (ví dụ: bạn thực hiện một phần thí nghiệm vào mùa hè và một phần trong mùa đông), bạn có thể làm sai lệch kết quả của mình.

*

*

*

*

*

Deutsch Español Nederlands العربية magyar 한국어 Français Türkçe čeština Italiano 日本語 polski português ภาษาไทย slovenčina हिन्दी Bahasa Indonesia dansk Suomi српски Українська tiếng việt Bahasa Melayu român Svenska ελληνικά български Русский язык

Related Posts