Định Nghĩa Của Từ ” Contrary Là Gì ? Nghĩa Của Từ Contrary Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

contrary

*

contrary /”kɔntrəri/ tính từ trái ngược, nghịchin a contrary direction: ngược chiềucontrary winds: gió ngược (thông tục) trái thói, bướng bỉnh, ngang ngược, khó bảodon”t be so contrary: đừng có ngang ngược thế danh từ sự trái lại; điều trái ngượcquite the contrary: trái hẳnon the contrary: trái lạito the contrary: trái lại, ngược lạithere is no evidence to the contrary: không có chứng cớ gì ngược lạito interpret by contraries: hiểu ngược lại (ý người ta muốn nói) phó từ (+ to) trái với, trái ngược vớicontrary to our expectations: trái với sự mong đợi của chúng tôiat contrary to…

Đang xem: Contrary là gì

: làm ngược lại với…

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Nhân Viên Tạp Vụ Là Gì ? Công Việc Chi Tiết Của Họ Như Thế Nào?

ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm trái (với khuynh hướng, xu hướng của ai)
ngược lạiLĩnh vực: toán & tintrái lạitương phảncontrary propositions: những mệnh đề tương phảncontrary theoremđịnh lý phảncontrary windgió ngược chiềuon the contraryngược lạipoint of contrary flexuređiểm uốn

*

*

*

contrary

Từ điển Collocation

contrary adj.

VERBS be, run, seem These results run contrary to our expectations. It seems contrary to common sense.

ADV. completely, directly, entirely, quite, totally My own experience is completely contrary. The new claim is directly contrary to what was originally stated. | clearly

PREP. to Contrary to what the public was told, weapons were still being exported.

PHRASES contrary to expectations Contrary to expectations, we didn”t have any hold-ups on the journey. | contrary to popular belief Contrary to popular belief, the economy is doing well.

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: experience là gì

exact opposition

public opinion to the contrary he is not guilty

a logical relation such that two propositions are contraries if both cannot be true but both can be false

adj.

very opposed in nature or character or purpose

acts contrary to our code of ethics

the facts point to a contrary conclusion

of words or propositions so related that both cannot be true but both may be false

`hot” and `cold” are contrary terms

Related Posts