” Conscience Là Gì ? Nghĩa Của Từ Conscience Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Conscience là gì

*
*
*

conscience

*

conscience /”kɔnʃns/ danh từ lương tâmbad (evil, guiltry) conscience: lương tâm tốt, lương tâm trong sạcha clear consciencee laught at false accusations; a clear conscilence ia s sure card lương tâm trong sạch thì chẳng sợ ai nói ra nói vào; cây ngay chẳng sợ chết đứngconscience clause điều khoản trong một đạo luật tôn trọng lương tâm những người liên canconscience money tiền nộp vì lương tâm cắn rứt; tiền trả lại vì lương tâm cắn rứtfor consicience” sake vì lương tâmthe freedom (liberty) of conscience tự do tín ngưỡngto get something off one”s conscience giũ sạch điều gì khỏi lương tâm; yên tâm không băn khoăn thắc mắc về điều gìto go against one”s conscience làm trái với lương tâma good conscience is a constant feast; a good conscience is a soft pillow lòng thanh thản ăn ngon ngủ yênto have something on one”s conscience có điều gì băn khoăn day dứt trong lương tâmto have the conscience to so (say) something có gan (dám) làm (nói) cái gìin all conscience (thông tục) chắc chắn; thành thật, hết lòngto make something a matter of conscience coi cái gì là có bổn phận phải làmthe pricks (twinges, qualms, worm) of conscience (xem) prick (twinge, qualm, worm)to speak (tell) one”s conscience nói thẳng, nói hết những ý nghĩ của mình không giấu giếm gì cả

*

*

Xem thêm: Các Game Lậu Pc – Webgame Private & Thông Tin Webgame Mới Ra

*

conscience

Từ điển Collocation

conscience noun

ADJ. clear, easy, good I have a clear conscience. | bad, guilty, terrible, troubled, uneasy | civic, moral, political, social a government with no social conscience

VERB + CONSCIENCE have He had no conscience about taking his brother”s money. | appease, ease, salve, soothe After the feast she spent a week dieting to salve her conscience. | prick, trouble | appeal to, arouse, rouse, stir | wrestle with He wrestled with his conscience all night long.

CONSCIENCE + VERB trouble sb Her conscience was troubling her a little. | dictate sth My conscience dictates that I resign.

PREP. on your ~ I”m sure she has something on her conscience. It was on his conscience that he hadn”t called her.

PHRASES a crisis of conscience, freedom of conscience, in (all/good) conscience (= honestly) We cannot in all conscience refuse to help. | a matter of conscience This question is a matter of individual conscience. | a pang/prick/twinge of conscience I had a sudden pang of conscience that I really ought to tell the truth. | the voice of conscience She refused to listen to the voice of conscience.

Từ điển WordNet

n.

conformity to one”s own sense of right conduct

a person of unflagging conscience

a feeling of shame when you do something immoral

he has no conscience about his cruelty

Xem thêm: Incident Là Gì – Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt Accident Và Incident

English Synonym and Antonym Dictionary

consciencessyn.: moral sense scruples sense of right and wrong

Related Posts