Bank Confirmation Letter Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thư tín dụng xác nhận (tiếng Anh: Confirmed Letter of Credit) là một bảo đảm mà người vay nhận được từ ngân hàng thứ hai ngoài thư tín dụng đầu tiên.

Thư tín dụng xác nhận

Khái niệm

Thư tín dụng xác nhận trong tiếng Anh là Confirmed Letter of Credit hay Confirmed L/C.

Đang xem: Confirmation letter là gì

Thư tín dụng xác nhậnlà một bảo đảm mà người vay nhận được từ ngân hàng thứ hai ngoài thư tín dụng đầu tiên. Thư thứ hai đảm bảo ngân hàng thứ hai sẽ trả tiền cho người bán nếu ngân hàng thứ nhất không làm như vậy.

Người vay có thể được yêu cầu nhận thư tín dụng thứ hai nếu người bán quyết định ngân hàng phát hành thư tín dụng đầu tiên có khả năng tín dụng đáng ngờ. Thư tín dụng thứ hai làm giảm rủi ro vỡ nợ cho người bán.

Một thư tín dụng được coi là chưa được xác nhận nếu thư tín dụng đầu tiên không được hỗ trợ bởi một bảo lãnh thứ hai.

Đặc điểm của Thư tín dụng xác nhận

Thư tín dụng thứ hai yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều hơn một ngân hàng bởi người mua đối với các giao dịch trong nước hoặc quốc tế. Một thư tín dụng xác nhận có thể được yêu cầu nếu người bán không hài lòng với độ tin cậy của thư tín dụng đầu tiên. Vì vậy, khi người mua nhận được thư tín dụng thứ hai, nó sẽ xác nhận cho thư tín dụng đầu tiên và đủ điều kiện là thư tín dụng xác nhận.

Khi phát hành thư tín dụng xác nhận, ngân hàng thứ hai hứa sẽ trả cho người bán số tiền đã nêu nếu ngân hàng thứ nhất không thực hiện.

Xem thêm: Uefi Là Gì – Chuẩn Uefi, Legacy Là Gì

Quá trình đảm bảo thư tín dụng thứ hai giống như thư tín dụng đầu tiên. Người mua sẽ phải tìm một ngân hàng thứ hai để thanh toán tiền hàng trong trường hợp vỡ nợ. Người mua phải trải qua quá trình tương tự để được chấp nhận thư tín dụng thứ hai.

Điều khoản để thanh toán của thư tín dụng thứ hai thường giống các điều khoản của thư tín dụng đầu tiên. Trong một số trường hợp, người bán có thể chỉ yêu cầu thư tín dụng thứ hai đảm bảo cho một tỉ lệ phần trăm của tổng số tiền đáo hạn do việc bán hàng đã được đi kèm với thư tín dụng của ngân hàng đầu tiên.

Thư tín dụng đầu tiên

Thư tín dụng thường được yêu cầu trong các giao dịch kinh doanh đòi hỏi phải thanh toán đáng kể cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Thay vì yêu cầu một khoản thanh toán tạm ứng, người bán có thể yêu cầu người mua mở một thư tín dụng cho số dư của khoản thanh toán còn nợ tại thời điểm giao hàng đầy đủ.

Người mua phải làm việc với ngân hàng để bảo đảm thư tín dụng đầu tiên. Điều này đòi hỏi một đăng kí tín dụng đầy đủ giống như một khoản vay. Nếu ngân hàng chấp thuận thư tín dụng, nó chứng minh được sự sẵn sàng trả cho người bán số tiền đã nêu nếu người mua không thể trả tiền tại thời điểm thanh toán. Các điều khoản của thư thường có cấu trúc thanh toán dưới dạng khoản vay đối với người mua.

Nếu người mua không thể thực hiện thanh toán cho người bán tại thời điểm đáo hạn, ngân hàng sẽ phát hành khoản thanh toán dưới dạng khoản vay cho người mua. Khi nhận được thư tín dụng, người mua cũng đồng ý với các điều khoản cho vay của ngân hàng. Nếu được yêu cầu, các điều khoản của khoản vay sẽ bao gồm lãi suất và lịch thanh toán đã nêu cũng như các thông tin khác liên quan đến việc trả nợ.

Xem thêm: What Does ” Hi There Nghĩa Là Gì, Trả Lời Thế Nào Cho Câu Hi There!

Nếu người bán hài lòng với thư tín dụng đầu tiên, họ có thể chấp nhận nó như một thư tín dụng chưa được xác nhận. Thư tín dụng chưa được xác nhận yêu cầu sự hỗ trợ của chỉ một ngân hàng cho vay.

Related Posts