Condensed Milk Là Gì – Điểm Khác Nhau Giữa Sữa Đặc Và Sữa Bốc Hơi

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Condensed milk là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Junior Là Gì ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Jr Trong Một Số Trường Hợp Phổ Biến

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
As fresh milk was expensive, poor households frequently used sweetened machine-skimmed condensed milk.
A major reason for the use of condensed milk in infant feeding was that in poor families machine-skimmed condensed milk was in general use in the household, particularly for tea-making.
In 1900, the only form of preserved milk for which separate particulars of imports were secured was condensed milk.
These figures are, of course, exclusive of the imports of condensed milk, milk produce, and milk otherwise preserved.
The working-class regard tinned fruit as a luxury, but condensed milk is recognised as an absolute necessity.
I am not thinking merely of butter, but of condensed milk, which is one of the important outlets for milk products in this country.
Imports of foreign condensed milk were equivalent to 58,800,000 gallons of fresh milk, of which over 50,000,000 gallons represented separated condensed milk.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Tải Game Titan Quest Anniversary Edition : Ragnarok, Titan Quest Full Crack

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts