Conceived Là Gì – Conceive Là Gì, Nghĩa Của Từ Conceive

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Conceived là gì

*
*
*

conceive

*

conceive /kən”si:v/ động từ nghĩ, hiểu, quan điểm được, nhận thức; tưởng tượngto conceive a plan: nghĩ ra một kế hoạchI can”t conceive how he did it: tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào (thường), dạng bị động diễn đạt, bày tỏconceived in plain terms: được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng thai nghén trong óc; hình thành trong ócto conceive an affection foe somebody: có lòng thương yêu ai thụ thai, có mang

*

*

Xem thêm: những hình ảnh đại diện facebook đẹp

*

conceive

Từ điển Collocation

conceive verb

1 think of/imagine

ADV. brilliantly, carefully The plan was brilliantly conceived. | poorly | broadly The course is very broadly conceived (= it covers a wide range of topics). | narrowly | originally The dam project was originally conceived in 1977.

VERB + CONCEIVE can”t/cannot I cannot conceive why you paid out so much money. | be difficult to, be impossible to It is difficult to conceive of a society without money. | be easy to, be possible to

PREP. of We conceive of ourselves as individuals.

2 become pregnant

ADV. naturally She was unable to conceive a child naturally and was offered fertility treatment.

VERB + CONCEIVE be able/unable to

Từ điển WordNet

v.

become pregnant; undergo conception

She cannot conceive

My daughter was conceived in Christmas Day

Xem thêm: onepiece 930

English Synonym and Antonym Dictionary

conceives|conceived|conceivingsyn.: believe conceptualise conceptualize consider gestate think

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Related Posts