Competitive Advantage Là Gì, Lợi Thế Cạnh Tranh (Competitive Advantage) Là Gì

Lợi thế cạnh tranh (tiếng Anh: Competitive Advantage) là khả năng mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị của sản phẩm và dịch vụ cao hơn cho khách hàng so với sản phẩm tương đương của đối thủ cạnh tranh.

Đang xem: Competitive advantage là gì

*

Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage)

Định nghĩa

Lợi thế cạnh tranh trong tiếng Anh là Competitive Advantage.Lợi thế cạnh tranh là khả năng mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị của sản phẩm và dịch vụ cao hơn cho khách hàng so với sản phẩm tương đương của đối thủ cạnh tranh.

Đặc trưng và ý nghĩa

– Lợi thế cạnh tranh bao gồm các yếu tố như cơ cấu chi phí, thương hiệu, chất lượng dịch vụ sản phẩm, mạng lưới phân phối, sở hữu trí tuệ và dịch vụ khách hàng.

– Lợi thế cạnh tranh tạo ra giá trị lớn hơn cho một công ty và các cổ đông của công ty đó.

– Lợi thế cạnh tranh càng bền vững, đối thủ càng khó trung hòa lợi thế.

Xem thêm: #1 Tìm Hiểu 420 Là Gì Và Có Nguồn Gốc Như Thế Nào? Loantin Dạo

Phân loại

Michael Porter đã nhận diện được hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản. Theo ông, hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản mà các doanh nghiệp thường sử dụng để xây dựng các chiến lược cạnh tranh đó là:

– Lợi thế về tạo sự khác biệt (Lợi thế khác biệt)

– Lợi thế cạnh tranh chi phí thấp (Lợi thế chi phí)

Mô hình chiến lược cạnh tranh để đạt được lợi thế cạnh tranh

Các chiến lược cạnh tranh cơ bản

(1) Chiến lược dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership Strategy)

Mục tiêu của doanh nghiệp khi lựa chọn chiến lược này là bằng mọi cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chi phí thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

(2) Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm (Product Differentiation Strategy)

Mục tiêu của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm là đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ được xem là duy nhất, độc đáo đối với khách hàng.

(3)Chiến lược tập trung (Focus strategy, Concentration strategy)

Chiến lược tập trunglà chiến lược cạnh tranh chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của một nhóm khách hàng hoặc một vài đoạn thị trường.

– Doanh nghiệp có thể thực hiệnchiến lược tập trungthông qua hai phương thức: chi phí thấp hoặc khác biệt hóa. Trong đó:

+Chiến lược tập trungvào chi phí thấp (Cost Focus strategy) tìm kiếm lợi thế về chi phí trong phân đoạn thị trường mục tiêu.

Xem thêm: Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp Online Trực Tuyến Miễn Phí, ‎Cờ Tướng Cờ Úp Online Kỳ Vương On The App Store

+ Trong khi đó,chiến lược tập trungvào khác biệt hóa (Differentiation Focus strategy) lại nhắm đến sự khác biệt sản phẩm trong phân đoạn thị trường mục tiêu.

(Tài liệu tham khảo: Các khái niệm cơ bản về đổi mới và chiến lược đổi mới trong doanh nghiệp,Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Related Posts