Nghĩa Của Từ Competent Là Gì ? Nghĩa Của Từ Competent Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Competent là gì

*
*
*

competent

*

competent /”kɔmpitənt/ tính từ có đủ khả năng, có đủ trình độ, thạo giỏiis he competent for that sort of work?: hắn ta có đủ khả năng làm công việc đó không? (pháp lý) có thẩm quyềnthis shall be put before the competent court: việc đó sẽ được đưa ra trước toà án có thẩm quyền giải quyết có thể cho phép được, tuỳ ýit was competent to him to refuse: tuỳ ý nó muốn từ chối cũng được
có hiệu lựccó thẩm quyềnLĩnh vực: hóa học & vật liệucó công hiệuLĩnh vực: cơ khí & công trìnhđủ khả năng tảiLĩnh vực: xây dựngthông thạocompetent authoritiesdương cục chủ quancompetent riversông chảy mạnhcompetent riversông nhiều nướccompetent rockđá bền vữngcompetent rockđá chịu néncompetent virusvi rút có lực o có thẩm quyền, có hiệu lực, có công hiệu § competent formation : tầng ổn định

*

Xem thêm: 1️⃣ Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Chơi Xinzhao Mùa 9 Hay Nhất Liên Minh Huyền Thoại

*

*

competent

Từ điển Collocation

competent adj.

VERBS be, feel, look, seem | become | make sb A year of college had made her more socially competent. | consider sb, regard sb as He was not considered competent to teach seven-year-olds.

ADV. extremely, highly, very a small number of highly competent officials | fully, perfectly | fairly, moderately, quite, reasonably | mentally She was mentally competent and she had the capacity to decide for herself. | socially, technically

PREP. in She is competent in five languages.

Từ điển WordNet

adj.

properly or sufficiently qualified or capable or efficient

a competent typist

adequate for the purpose

a competent performance

Xem thêm: hình nền xe

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: able adequate capable effective fit qualifiedant.: incapable incompetent inefficient

Related Posts