Nghĩa Của Từ Clash Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Clash Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Clash là gì

*
*
*

clash

*

clash /klæʃ/ danh từ tiếng chan chát, tiếng loảng xoảngthe clash of weapons: tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng sự xung đột, sự va chạm, sự mâu thuẫn, sự bất đồnga clash of interests: sự xung đột về quyền lợi sự không điều hợp (màu sắc) động từ va vào nhau chan chát, đập vào nhau chan chátswords clash: kiếm đập vào nhau chan chát đụng, va mạnh; đụng nhauthe two armies clashed outside the town: quân đội hai bên ngoài đường phốI clashed into him: tôi đụng vào anh ta va chạm, đụng chạm; mâu thuẫninterests clash: quyền lợi va chạm không điều hợp với nhau (màu sắc)these colours clash: những màu này không điều hợp với nhau rung (chuông) cùng một lúc; đánh (chuông…) cùng một lúc (+ against, into, upon) xông vào nhau đánh
ẩu đả

*

Xem thêm: Nautilus Mùa 11: Cách Lên Đồ Nautilus Top, Sp, Nautilus Mùa 11

*

*

clash

Từ điển Collocation

clash noun

ADJ. angry, bitter, fierce, serious | armed, bloody, violent | head-on The leaders are preparing for a head-on clash at the summit. | culture, personality

VERB + CLASH lead to

CLASH + VERB break out

PREP. in a/the ~ Several people were injured in violent clashes with the police. | ~ between Clashes between the rebels and government forces have broken out in the north. | ~ of a clash of opinions | ~ over Differences in the aims of the two unions have led to serious clashes over policy. | ~ with

PHRASES a clash of cultures/interests/wills

Từ điển WordNet

n.

a state of conflict between colors

her dress was a disturbing clash of colors

v.

disagree violently

We clashed over the new farm policies

Xem thêm: Tai Game Crack Va Hack Mien Phi, Hack Game Online

English Synonym and Antonym Dictionary

clashes|clashed|clashingsyn.: bang bump collide conflict contradict differ disagree hit oppose

Related Posts