” Circulate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Circulate Trong Tiếng Việt Circulation

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Circulate là gì

*
*
*

circulate

*

circulate /”sə:kjuleit/ ngoại động từ lưu hành, truyền, truyền báto circulate news: truyền tin nội động từ lưu thông, luân chuyển, tuần hoànblood circulates in the body: máu lưu thông (tuần hoàn) trong cơ thể lưu hành (tiền) lan truyềnnews circulates quickly: tin lan truyền nhanh chóng
chuyểnđi vòng quanhluân chuyểnlưu thôngtuần hoànLĩnh vực: toán & tinchu chuyểnLĩnh vực: điện lạnhtuần hoàn (không khí) <"sə:kjuleit> o tuần hoàn Làm cho bùn khoan chảy một chu trình hoàn chỉnh qua hệ thống bùn hoặc tuần hoàn trên thiết bị khoan. Tuần hoàn được thực hiện bằng cách bơm bùn khoan khỏi thùng chứa bùn và xuống phía trong của ống mềm quay, của vòi phun và của cột cần khoan trên thiết bị khoan xoay. Bùn phun xuống đáy qua vòi phun trên mũi khoan rồi quay lại bề mặt theo vành giếng giữa cột cần và thành giếng. Sau đó bùn được đưa về thùng chứa bùn. o luân chuyển § circulate fluid : chất lỏng tuần hoàn § circulate out : tuần hoàn khử mùn và khí § circulate-and-weigh : tuần hoàn và trọng lượng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): circle, semicircle, circulation, circle, circulate, circular

*

Xem thêm: Hướng Dẫn 9 Cách Mở Task Manager Win 10 Và Sử Dụng Hiệu Quả Nhất

*

*

circulate

Từ điển Collocation

circulate verb

1 liquid/gas/air

ADV. freely Air can circulate freely through the tunnels.

PREP. around/round The heart circulates blood around the body. | through Blood circulates through the arteries and veins.

2 story/idea/information

ADV. widely The book was circulated widely in Russia. | freely

PREP. among/amongst newspapers circulating among minority communities | around/round There”s a story circulating around the office that you are about to leave the company. | to The document will be circulated to all members.

Từ điển WordNet

v.

move through a space, circuit or system, returning to the starting point

Blood circulates in my veins

The air here does not circulate

cause to move in a circuit or system

The fan circulates the air in the room

move around freely

She circulates among royalty

Xem thêm: Would Better Là Gì – Cách Sử Dụng Would Rather & Had Better

English Synonym and Antonym Dictionary

circulates|circulated|circulatingsyn.: broadcast distribute go around publish scatter

Related Posts