Điều Kiện Cip Là Gì ? Điều Kiện Incoterm Carriage And Insurance Paid

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP ( CARRIAGE, INSURANCE PAID TO ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP ( CARRIAGE, INSURANCE PAID TO ) INCOTERMS 2010

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP ( CARRIAGE, INSURANCE PAID TO ) INCOTERMS 2010ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP ( CARRIAGE, INSURANCE PAID TO ) INCOTERMS 2010ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP ( CARRIAGE, INSURANCE PAID TO ) INCOTERMS 2010

*

 

*

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIP (CARRIAGE, INSURANCE PAID TO) – CƯỚC PHÍ VÀ BẢO HIỂM TRẢ TỚI

Điều kiện giao hàng CIP là gì?

Về cơ bản, điều kiện CIP và CPT tương đồng như nhau. Điểm duy nhất khác biệt trong hai điều kiện này là người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng.

Đang xem: Cip là gì

CIP ( Carriage, Insurance Paid To ) – Cước phí và bảo hiểm trả tới ở đây là cước phí và bảo hiểm trả tới địa điểm chỉ định thuộc nước người mua. Trách nhiệm người bán trong điều kiện này là phải chịu toàn bộ chi phí từ lúc gửi hàng cho người vận tải đầu tiên cho đến khi người mua nhận được hàng tại điểm chỉ định thuộc nước người mua. Người bán sẽ kết thúc trách nhiệm của mình khi giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do người bán thuê. Người bán phải thuê phương tiện vận tải nội địa để vận chuyển hàng ra cảng. Nếu đi đường biển thì vận chuyển ra cảng biển. Nếu đi đường hàng không thì vận chuyển ra sân bay. Bên cạnh đó, người bán PHẢI mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ quyền lợi cho người mua. Người bán hoàn tất việc bốc hàng lên phương tiện vận tải nội địa cũng như làm thủ tục thông quan xuất khẩu. Người bán chịu trách nhiệm book cước vận chuyển quốc tế từ nước người bán sang nước người mua.

Các bên mua và bên bán nên quy định rõ về địa điểm giao hàng chỉ định tại nước người mua vì người bán chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc giao hàng đến đó.

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng CIP:

+ Trucking đầu xuất

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Local charge đầu xuất

+ MUA BẢO HIỂM CHO LÔ HÀNG

+ Thuê phương tiện vận tải (máy bay, tàu biển)

+ Chịu toàn bộ chi phí từ khi giao hàng cho người vận tải đầu tiên đến khi hàng hóa được giao tại điểm chỉ định thuộc nước người mua

Trách nhiệm của người mua khi áp dụng điều kiện CIP:

+ Local Charge đầu nhập

+ Trucking đầu nhập

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Chịu toàn bộ chi phí kể từ khi nhận hàng tại điểm chỉ định về kho của mình.

Xem thêm: line 98 cũ mà hay

Các rủi ro trong điều kiện giao hàng CIP:

Rủi ro từ người bán sang người mua được chuyển giao khi người bán hoàn tất việc giao hàng cho người vận tải đầu tiên do người bán chỉ định.

Đối với bất kì hình thức vận chuyển nào, người bán phải hoài tất việc dở hàng khỏi phương tiện vận tải nội địa và bốc hàng lên phương tiện vận tải chính. Sau đó mới hoàn tất việc chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng CIP:

Theo điều kiện CIP, người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ hàng hóa và quyền lợi của người mua.

Xem thêm: nhung cau than chu cau co

Bên cạnh đó, nếu không có thỏa thuận hay thống nhất gì thêm khi ký kết hợp đồng, thì người bán chỉ cần mua bảo hiểm với điều kiện bảo hiểm ICC – C, tức bảo hiểm với phạm vi nhỏ nhất.

Related Posts