Passing Chord Là Gì – Nghĩa Của Từ Chord Trong Tiếng Việt

Hợp âm giảm – diminished chord là loại hợp âm khá khó sử dụng và thường được các bạn hỏi “xài nó trong vòng hợp âm khi nào, rao sao?” Về âm thanh thì khi đánh hợp âm này bạn cảm thấy nó “thiếu thiếu” cái gì đó, nên thường dùng để chuyển giữa các hợp âm khác, giúp tạo sự mới lạ. Tìm hiểu thêm Augmented chords – hợp âm tăng

Xem danh sách các loại hợp âm ghita

Thường ký hiệu cho hợp âm giảm là “o” hoặc “” hoặc “dim” . VD: Cdim , C°7

Có 3 dạng hợp âm giảm – diminished chord như sau:

Diminished triadHalf diminishedDiminished seventh

Diminished triad

Công thức: giảm 1/2 cung ở bậc 3 và 5 (1 b3 b5) – có thể coi là hợp âm thứ nhưng giảm bậc 5Tên gọi: dim (Cdim, Edim) hoặc ° (C°, E°)Cdim = C D Eb  F Gb

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Adim = A – C – EbBdim = B – D – FCdim = C – Eb – GbDdim = D – F – AbEdim = E – G – BbFdim = F – Ab – BGdim = G – Bb – Db

Half diminished

Công thức: giảm 1/2 cung ở bậc 3, 5 và bậc 7 (1 b3 b5 b7)Tên gọi: m7b5 (Cm7b5, Em7b5)Cm7b5 = C D Eb  F Gb  A Bb

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Am7b5 = A – C – Eb – GBm7b5 = B – D – F – ACm7b5 = C – Eb – Gb – BbDm7b5 = D – F – Ab – CEm7b5 = E – G – Bb – DFm7b5 = F – Ab – B – EbGm7b5 = G – Bb – Db – F

Diminished seventh

Công thức: giảm 1/2 cung ở bậc 3, 5 và 1 cung(giáng 2 lần) bậc 7 (1 b3 b5 bb7)Tên gọi: dim7 (Cdim7, Edim7) °7 (C°7, E°7)Cdim7 = C D Eb  F Gb  A Bbb(A)

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Adim7 = A – C – Eb – F#Bdim7 = B – D – F – G#Cdim7 = C – Eb – Gb – ADdim7 = D – F – Ab – BEdim7 = E – G – Bb – C#Fdim7 = F – Ab – B – DGdim7 = G – Bb – Db – E

Ghi chú: hợp âm giảm diminished seventh có khoảng cách giữa các nốt là 1 quãng 3 thứ (minor 3rd)

1 > minor 3rd > b3 > minor 3rd > b5 > minor 3rd > bb7 > minor 3rd > 1

 Mẹo nhỏ: khi bạn bấm hợp âm vị trí ngăn 2 (nốt gốc) khi cần di chuyển lên hợp âm Dim tiếp theo chỉ cần đẩy thế tay lên 3 ngăn tương ứng minor 3rd

*

Các thế tay áp dụng:

*

Với 3 thế bấm này bạn có thể di chuyển khắp cần đàn tạo ra các hợp âm Dim khác nhau

Bài tập vòng hợp âm giảm – diminished chord

Am / Bdim / CBbm / Cdim / C#Bm / C#dim / DCmaj7 – Dm7 – Em7b5 – A7 – Dm7 – G7 – Cmaj7C – Dm7b5 – G7 – CAm – Bm7b5 – Bdim7 – AmC – Ebdim7 – Dm7 – G – C

Các bạn nghe thử vòng hợp âm Dim nhé

Related Posts