Sử Dụng Git Cherry Pick Là Gì ? Tìm Hiểu Về Cherry

Hái cherry (tiếng Anh: Cherry Picking) đề cập đến hành động lựa chọn các chứng khoán hàng đầu để đầu tư mà bỏ qua lượng lớn dữ liệu hoặc coi nhẹ các số liệu thị trường rộng lớn trong quá trình nghiên cứu.

*

Hái cherry

Khái niệm

Cherry picking có thể tạm dịch là hái cherry.

Đang xem: Cherry pick là gì

Hái cherry đề cập đến hành động lựa chọn các chứng khoán hàng đầu để đầu tư mà bỏ qua lượng lớn dữ liệu hoặc coi nhẹ các số liệu thị trường rộng lớn trong quá trình nghiên cứu.

Trong các ngữ cảnh thông thường, nếu bạn “cherry pick” cái gì đó cũng có nghĩa là bạn chọn lựa thứ tốt nhất trong số đông.

Đặc điểm của hái cherry

Hái cherry có thể là một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, tuy nhiên nó không được coi là một phương pháp tốt nhất để phân tích toàn diện và quyết định đầu tư. Hái cherry có thể được sử dụng bởi cả nhà đầu tư cá nhân và nhà quản lí quĩ.

Các nhà đầu tư cá nhân có thể thành công trong việc theo dõi các nhà quản lí hoặc các quĩ tương hỗ thuộc top đầu và chọn đầu tư vào các cổ phiếu hoạt động tốt nhất từ danh mục đầu tư của họ. Hái cherry có thể là một cách nhanh chóng để xác định cổ phiếu để đầu tư. Bởi nó không yêu cầu phân tích hoặc nghiên cứu sâu từ một tổng thể rộng lớn, nó có thể giảm khoảng thời gian cần thiết để xác định các khoản đầu tư.

Xem thêm: Download Appvn For Android Phone, Download Appvn

Ví dụ, một nhà đầu tư cá nhân có thể quan tâm đến cổ phiếu từ danh mục thị trường bán dẫn. Thay vì phải nghiên cứu tất cả cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn trên các sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể xem xét một vài quĩ tương hỗ đầu tư độc quyền vào danh mục chất bán dẫn. Từ đó, họ có thể lựa chọn khảo sát thêm và đầu tư vào một số chứng khoán hoạt động tốt nhất.

Nhà quản lí quĩ

Các nhà quản lí quĩ thường được yêu cầu thực hiện nghiên cứu chuyên sâu khi lựa chọn đầu tư cho các quĩ được quản lí tích cực. Đầu tư bảo mật trong danh mục đầu tư thường được quyết định bởi chiến lược đầu tư của quĩ, được nêu trong các tài liệu marketing vàbản cáo bạch.

Trong một số trường hợp, các nhà quản lí có thể “hái cherry” các khoản đầu tư hàng đầu từ các nguồn mà họ cho là đáng tin cậy. Việc thêm các chứng khoán được chọn này vào danh mục đầu tư thường nằm ngoài qui trình chuẩn trong chiến lược đầu tư của họ.

Xem thêm: Transit Là Gì ? Quá Cảnh Hay Transit Là Gì

Một số nhà quản lí quĩ có thể tích hợp đầu tư và nghiên cứu đầu tư độc quyền trên các quĩ khác nhau từ cùng một công ty đầu tư. Mặc dù dự định thì là một phương pháp đầu tư hợp tác, nhưng loại chiến lược này có thể thường được xem là hái cherry.

Related Posts