Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Cheek là gì

Tìm

cheek

*

cheek /tʃi:k/
danh từa rosy cheek: má hồng sự táo tợn, sự cả gan; thói trơ tráo, tính không biết xấu hổto have a cheek to do something: táo tợn làm việc gì, mặt dạn mày dày làm việc gìwhat cheek!: đồ không biết xấu hổ! lời nói láo xược, lời nói vô lễno more of your cheek!: im ngay cái lối ăn nói láo xược ấy đi!; hỗn vừa chứ! thanh má, thanh đứng (của khung cửa) (số nhiều) má (kìm, ròng rọc, êtô)cheek by jowl vai kề vai; thân thiết với nhau, tớ tớ mình mình, mày mày tao taoto one”s own cheek cho riêng mình không chia xẻ với ai cảto speak with (to have) one”s tongue in one”s cheek không thành thật, giả dối chế nhạo, nhạo báng

ngoại động từ láo xược với (ai), hỗn xược với (ai)

*

 đường trượt

*

 guốc phanh

*

 hàmcheek teeth: răng hàm

*

 hòm khuôn trung gian

*

 mặt bên

*

 tấm bên

*

 tấm ngăn

*

 tường bên

*

 váchLĩnh vực: cơ khí & công trình

*

 tấm vách

*

 thanh máLĩnh vực: hóa học & vật liệu

*

 vách mạchcheek valve

*

 van chặncheek valve

*

 van kiểm tracheek wall

*

 tường bêncrank cheek

*

 má khuỷucrank cheek

*

 má trục (khuỷu)crank cheek

*

 vai trục khuỷugrip cheek

*

 má kẹpgrip cheek

*

 má kìm

*

 gò má

*

 hàm

o   má (kìm, êtô)

o   (địa chất) vách mạch

Xem thêm: impudence, impertinence, buttock, boldness, nerve, brass, face

Xem thêm: To Keep Track Là Gì – Keep/Lose Track Of Somebody/Something

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

cheek

Từ điển Collocation

cheek noun

1 part of the face

ADJ. flushed, hot | cool | smooth, soft | ashen, pale, pallid, pasty | blushing, pink, rosy, scarlet | sunken His red-rimmed eyes and sunken cheeks betrayed his lack of sleep. | hamster/hamster-like, plump | unshaven | tear-stained, wet Her cheeks were wet with tears.

VERB + CHEEK brush, dab (at), stroke, touch She dabbed at her cheeks with a handkerchief. | kiss, peck | give (sb), proffer She proffered her cheek to kiss.

CHEEK + VERB blaze, burn, flame, grow hot, redden He felt his cheeks burning with shame.

PREP. across sb”s/the ~ She gave him a sharp slap across his cheek. | against sb”s ~ She laid her cheek against his. | down sb”s ~ A tear slid down her cheek. | in sb”s ~s She had a healthy bloom in her cheeks. | on sb”s/the ~ He kissed his mother on both cheeks and got on the train.

PHRASES bring the colour (back) to your cheeks, the colour floods/rises/rushes to your cheeks The colour flooded to his cheeks when he realized he was being watched. | a kiss/peck on the cheek She gave him a peck on the cheek and said goodbye.

2 lack of respect

ADJ. awful, bare-faced, colossal It”s an awful cheek, the way he keeps asking you to lend him money. | bleeding (taboo), bloody (taboo), damned

VERB + CHEEK have He”s got a cheek, making you wait outside his office.

PHRASES Of all the cheek!/What (a) cheek! He asked you for money? Of all the cheek!

Từ điển WordNet

n.

either side of the face below the eyesan impudent statement; impudence, impertinenceeither of the two large fleshy masses of muscular tissue that form the human rump; buttockimpudent aggressiveness; boldness, nerve, brass, face

I couldn”t believe her boldness

he had the effrontery to question my honesty

v.

speak impudently to

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Pubg Mobile Vng, Cách Nạp Tiền Vào Pubg Mobile Vng

English Idioms Dictionary

sharp reply, sarcasm, lip “When I called Mom a crab, she said, “”No more of your cheek!”””

English Synonym and Antonym Dictionary

cheeks|cheeked|cheeking
syn.: boldness brass buttock face impertinence impudence nerve

Related Posts