Chàng Trai Trong Trắng ;Jeongsughan Namja, Chàng Trai Trong Trắng

Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bu1ea1n thu1eddi cu1ea5p ba cu1ee7a Ma Sang Tae sau mu1ed9t thu1eddi gian biu1ebfn mu1ea5t bu1ed7ng xuu1ea5t hiu1ec7n vu1edbi tu01b0 cu00e1ch lu00e0 Nam Jin Woo u2013 u0111u1ed3ng nghiu1ec7p cu00f9ng cu00f4ng ty cu1eadu. Hai ngu01b0u1eddi lu1ea1i tiu1ebfp tu1ee5c mu1ed1i quan hu1ec7 cu1ea1nh tranh thu00f9 u0111u1ecbch vu1edbi nhau. Nhu01b0ng lu1ea1i chu1ec9 cu00f3 mu00ecnh Ma Sang Tae bu1ecb du1eb1n vu1eb7t. Mu1ed9t ngu00e0y u0111u1eb9p tru1eddi, Nam Jin Woo bu1ed7ng nhiu00ean bu1ecb nhu1eefng u1ea3o tu01b0u1edfng nguy hiu1ec3m trong u0111u1ea7u mu00ecnh u0111iu1ec1u khiu1ec3n. Ma Sang Tae vu00f4 tu00ecnh du1ec5 du00e0ng phu00e1t hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m u0111u00f3 vu00e0 nhanh chu00f3ng tu1eadn hu01b0u1edfng nu00f3. Nam Jin Woo u00e0, cu1ee9 u0111u1ec3 vu1eady luu00f4n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng u0111u00f3?
“,”other_title”:””,”status”:1,”seo”:”CHu00c0NG TRAI TRONG TRu1eaeNG cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Kkang-i lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manhwa, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, H vu0103n, Cao H, hu00e0i hu01b0u1edbc, su1ee7ng ngu1ecdt”,”authors”:<{"name":"kkang-i","slug":"kkang-i"}>,”teams”:<{"name":"Mu00ecnh thu00edch thu00ec mu00ecnh post hoy","slug":"minh-thich-thi-minh-post-hoy"}>,”categories”:<{"name":"Manhwa","slug":"manhwa"},{"name":"Cao H","slug":"cao-h"},{"name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"H vu0103n","slug":"h-van"},{"name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,”read”:{“id”:7200,”name”:”Chu01b0u01a1ng 1″,”slug”:”chuong-1″}}” bookmark=””>

Đang xem: Chàng trai trong trắng

Bản dịch đã có sự cho phép Reup của nhóm dịch.

Bạn thời cấp ba của Ma Sang Tae sau một thời gian biến mất bỗng xuất hiện với tư cách là Nam Jin Woo – đồng nghiệp cùng công ty cậu. Hai người lại tiếp tục mối quan hệ cạnh tranh thù địch với nhau. Nhưng lại chỉ có mình Ma Sang Tae bị dằn vặt. Một ngày đẹp trời, Nam Jin Woo bỗng nhiên bị những ảo tưởng nguy hiểm trong đầu mình điều khiển. Ma Sang Tae vô tình dễ dàng phát hiện được nhược điểm đó và nhanh chóng tận hưởng nó. Nam Jin Woo à, cứ để vậy luôn được không đó?

Xem thêm: Tham Khảo Website Engvid Là Gì, Top 10 Website Học Tiếng Anh Trực Tuyến Miễn Phí

u00a0u00a0 Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bu1ea1n thu1eddi cu1ea5p ba cu1ee7a Ma Sang Tae sau mu1ed9t thu1eddi gian biu1ebfn mu1ea5t bu1ed7ng xuu1ea5t hiu1ec7n vu1edbi tu01b0 cu00e1ch lu00e0 Nam Jin Woo u2013 u0111u1ed3ng nghiu1ec7p cu00f9ng cu00f4ng ty cu1eadu. Hai ngu01b0u1eddi lu1ea1i tiu1ebfp tu1ee5c mu1ed1i quan hu1ec7 cu1ea1nh tranh thu00f9 u0111u1ecbch vu1edbi nhau. Nhu01b0ng lu1ea1i chu1ec9 cu00f3 mu00ecnh Ma Sang Tae bu1ecb du1eb1n vu1eb7t. Mu1ed9t ngu00e0y u0111u1eb9p tru1eddi, Nam Jin Woo bu1ed7ng nhiu00ean bu1ecb nhu1eefng u1ea3o tu01b0u1edfng nguy hiu1ec3m trong u0111u1ea7u mu00ecnh u0111iu1ec1u khiu1ec3n. Ma Sang Tae vu00f4 tu00ecnh du1ec5 du00e0ng phu00e1t hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m u0111u00f3 vu00e0 nhanh chu00f3ng tu1eadn hu01b0u1edfng nu00f3. Nam Jin Woo u00e0, cu1ee9 u0111u1ec3 vu1eady luu00f4n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng u0111u00f3?
“,”other_title”:””,”status”:1,”seo”:”CHu00c0NG TRAI TRONG TRu1eaeNG cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Kkang-i lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manhwa, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, H vu0103n, Cao H, hu00e0i hu01b0u1edbc, su1ee7ng ngu1ecdt”,”authors”:<{"name":"kkang-i","slug":"kkang-i"}>,”teams”:<{"name":"Mu00ecnh thu00edch thu00ec mu00ecnh post hoy","slug":"minh-thich-thi-minh-post-hoy"}>,”categories”:<{"name":"Manhwa","slug":"manhwa"},{"name":"Cao H","slug":"cao-h"},{"name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"H vu0103n","slug":"h-van"},{"name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,”read”:{“id”:7200,”name”:”Chu01b0u01a1ng 1″,”slug”:”chuong-1″}}”>

Xem thêm: Floor Unit Number Là Gì, Nghĩa Của Từ Unit Number, Câu Trả Lời Chính Xác Nhất Bạn Đang Tìm Kiếm

u00a0u00a0 Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bu1ea1n thu1eddi cu1ea5p ba cu1ee7a Ma Sang Tae sau mu1ed9t thu1eddi gian biu1ebfn mu1ea5t bu1ed7ng xuu1ea5t hiu1ec7n vu1edbi tu01b0 cu00e1ch lu00e0 Nam Jin Woo u2013 u0111u1ed3ng nghiu1ec7p cu00f9ng cu00f4ng ty cu1eadu. Hai ngu01b0u1eddi lu1ea1i tiu1ebfp tu1ee5c mu1ed1i quan hu1ec7 cu1ea1nh tranh thu00f9 u0111u1ecbch vu1edbi nhau. Nhu01b0ng lu1ea1i chu1ec9 cu00f3 mu00ecnh Ma Sang Tae bu1ecb du1eb1n vu1eb7t. Mu1ed9t ngu00e0y u0111u1eb9p tru1eddi, Nam Jin Woo bu1ed7ng nhiu00ean bu1ecb nhu1eefng u1ea3o tu01b0u1edfng nguy hiu1ec3m trong u0111u1ea7u mu00ecnh u0111iu1ec1u khiu1ec3n. Ma Sang Tae vu00f4 tu00ecnh du1ec5 du00e0ng phu00e1t hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m u0111u00f3 vu00e0 nhanh chu00f3ng tu1eadn hu01b0u1edfng nu00f3. Nam Jin Woo u00e0, cu1ee9 u0111u1ec3 vu1eady luu00f4n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng u0111u00f3?
“,”other_title”:””,”status”:1,”seo”:”CHu00c0NG TRAI TRONG TRu1eaeNG cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Kkang-i lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manhwa, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, H vu0103n, Cao H, hu00e0i hu01b0u1edbc, su1ee7ng ngu1ecdt”,”authors”:<{"name":"kkang-i","slug":"kkang-i"}>,”teams”:<{"name":"Mu00ecnh thu00edch thu00ec mu00ecnh post hoy","slug":"minh-thich-thi-minh-post-hoy"}>,”categories”:<{"name":"Manhwa","slug":"manhwa"},{"name":"Cao H","slug":"cao-h"},{"name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"H vu0103n","slug":"h-van"},{"name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,”read”:{“id”:7200,”name”:”Chu01b0u01a1ng 1″,”slug”:”chuong-1″}}”>

Related Posts