central là gì

Hỏi: Xin đài VOA giải thích sự giống nhau và khác nhau cũng như cách dùng hai từ: central center.

Xin cảm ơn đài VOA.

Trả Lời:

Cám ơn bạn Trong Tin Ho đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn hỏi phân biệt nghĩa giống nhau và khác nhau và cách dùng của hai từ central và center.

Central là tính từ adjective có nghĩa là trung ương. Central cũng dùng làm danh từ noun với nghĩa trung tâm hay hệ thống chính.

Đang xem: Central là gì

Xem thêm: Cách Chơi Jax Tốc Chiến: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Jax Tốc Chiến Mới Nhất

Xem thêm: Lactate Threshold Là Gì, Nghĩa Của Từ Threshold, Nghĩa Của Từ Threshold, Từ Threshold Là Gì

Còn center thường dùng như một danh từ có nghĩa như trung tâm, giữa, toà nhà, văn phòng hay điểm chính. Center cũng dùng làm động từ, thường theo sau bởi round hay around với nghĩa tập trung vào, xoay quanh.

Center có hình thức British spelling là centre.

Bạn có thể xem những câu hay nhóm chữ bên dưới:

+ The farming area of central California = Vùng nông trại chăn nuôi ở trung tâm tiểu bang California.

+ We live in central Hanoi = Chúng tôi sống ở trung tâm thành phố Hà-Nội.

+ The roof of the single column pagoda is supported by a central pillar = Mái chùa Một + Cột được nâng đỡ bởi một cột chính.

+ Central heating = hơi sưởi ấm trung ương.

+ Crime was a central issue in the mayoral election = Vấn đề tội phạm là điểm then chốt trong cuộc tranh cử thị trưởng thành phố.

Central cũng có nghĩa là essential, principal, quan trọng, tối cần thiết.
The central character of the novel = Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết.

Ví dụ:

+ They are looking for a central location for the new theater = Họ đang tìm một nơi làm địa điểm chính của hí viện sắp cất (các địa điểm khác đều hướng về điểm chính này.)

+ The central committee = Uỷ ban trung ương.

+ The central nervous system = Hệ thống thần kinh chủ chốt.

+ The evidence was central to the defense’s case = Bằng chứng đó là điểm then chốt trong phần biện hộ của bên luật sư bênh vực bị cáo.

+ The central point of an argument = Điểm chủ yếu của một lý luận.

+ Solving the immigration is central to the government’s policy = Giải quyết vấn đề người di dân là điểm chính trong chính sách của chính phủ.

The county’s schools are financed by both local and central government = Trường trong quận được tài trợ bởi cả chính phủ địa phương lẫn chính phủ trung ương.

=> Khi là adjective, central đứng trước danh từ.

Central as noun: Central còn chỉ tổng đài điện thoại hay nhân viên diều khiển tổng đài (a telephone switchboard or an operator.)

Cũng có nghĩa là tổng đài kiểm soát và điều hợp: raffic central = Tổng đài kiểm soát giao thông.

Cũng có nghĩa văn phòng trung ương: weather central = Tổng đài khí tượng loan báo thời tiết.

Ví dụ:

The family room becomes kid central = Căn phòng nơi gia đình ngồi chơi trở thành phòng chơi đùa chính của các con.

=> Central dùng như một noun thường có nghĩa trung tâm chính.

Center: (noun) giữa, trung tâm, điểm chính.

Thí dụ:

There is a large oak table in the center of the room = Giữa nhà là một cái bàn rất lớn bằng gỗ sồi.

Center: building, toà nhà.

Ví dụ:

+ The Cancer Research Center = Trung tâm nghiên cứu ung thư.

+ A railroad center = Nhà ga xe lửa chính.

+ The center of the controversy = Chủ đề tranh luận.

+ Respiratory center = Trung tâm hô hấp.

+ An urban center = Vùng dân đông trong đô thị.

+ A day-care center = Nhà giữ trẻ.

+ A medical center = Trung tâm y tế.

+ A huge shopping center = Thương xá lớn.

+ A business center = Trung khu thương mại.

+ She’s not happy unless she is the center of attention = Cô ta không vui trừ phi cô được mọi người xúm quanh ca tụng.

+ The immigration issue took center stage during the election = Vấn đề di dân đã trở thành điểm tranh luận chính trong kỳ bầu cử.

Center (v) centre>

Ví dụ:

Most of the fighting is centered in the South of the country = Cuộc chiến phần lớn xảy ra ở miền Nam của xứ ấy.

Center dùng như một động từ thường có around hay on.

Ví dụ:

+ The investigation centered around drug use within he armed forces = Cuộc điều tra tập trung vào vấn đề một số binh sĩ nghiện độc chất.

+ The debate centered on the morality of abortion = Cuộc tranh cãi tập trung vào đề tài đạo đức của sự phá thai.

Centered coi như là một past participle của động từ center dùng như một adjective.

Ví dụ:

All centered administrative duties are under the command of a single person = Tất cả các nhiệm vụ hành chính được tập trung dưới quyền một vị chỉ huy.

–Chúc bạn mạnh tiến–

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, vui lòng gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA

Related Posts