” By All Mean Là Gì ? By All Means Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Các từ và cụm từ by, by the time, by the way, by all means, by far, by and large, by my side có nghĩa là gì? Ngày nay thì tiếng Anh ở nước ta rất phổ biến ở nước ta. Tiếng Anh là môn học không thể thiếu của các bạn học sinh, sinh viên. Và dường như trong mỗi kỳ thi thì các bạn phải trải qua thời gian làm bài căng thẳng với tiếng Anh. Chưa hết tiếng Anh còn rất quan trọng với những ai xin việc làm, nếu bạn thành thạo tiếng Anh thì bạn sẽ có thể xin việc dễ hơn. Và trong bài viết này mister-map.comrum sẽ giải thích một số từ tiếng Anh như by, by the time, by the way, by all means, by far, by and large, by my side? Sau đây hãy cùng mister-map.comrum tìm hiểu nhé. By nghĩa là gì? By dịch ra có nghĩa là nhờ/bằng By là giới từ chỉ phương tiện By là từ phổ biến và được dùng trong rất nhiều trường hợp, do vậy mà có nhiều trường hợp by sẽ có nghĩa khác.

Đang xem: By all mean là gì

Ví dụ: They can tell us by smell?Chúng có thể ngửi được ư? Who, terrified by the prophecy of the oracleLà người, vì sợ hãi bởi lời tiên tri của nhà tiên tri

*

By the time nghĩa là gì? By the time dịch ra có nghĩa là “vào lúc đó”, “thời điểm đó“, “khi đó”, “lúc đó”. Có thể hiểu khá nhiều nghĩa cho cụm từ này.Cụm từ By the time dùng để dự đoán về thời gian của 2 sự kiện ở hiện tại hoặc tương lai. Xét về quá khứ thì cụm từ “By the time” sẽ được hiểu là: vào lúc một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó. Ví dụ:By the time we burnt the doll, it was too late.Tới khi chúng ta đốt con búp bê, mọi sự đã trễ. By the time we were alarmed, the note of ransom arrived.Khi chúng tôi bắt đầu lo lắng thì bức thư đòi tiền chuộc tới.

*

By the way nghĩa là gì? By the way dịch ra có nghĩa là nhân tiện/tiện thể. By the way dùng để giới thiệu một vấn đề hay một cái gì đó bạn vừa nghĩ ra lúc đàm thoại. Ví dụ:By the way, you”re filling out the paperwork.Nhân tiện, anh sẽ lo giấy tờ vụ này And by the way, Erik was much funnier than you!Và tiện thể, Erik vui tính hơn anh nhiều!

*

By all means nghĩa là gì? By all means dịch ra nghĩa là bằng đủ mọi cách/bằng bất cứ giá nào/bằng bất cứ giá nào. By all means dùng để thể hiện sự tự tin quyết tâm của bạn khi muốn hoàn thành một việc gì đó. Ví dụ:By all means, we should not give up.

Xem thêm: bridge là gì

Bằng mọi cách, chúng ta không nên bỏ cuộc. Like he said, we must hold her here by all means.Giống như anh ấy nói, chúng ta phải giữ cô ấy ở đây bằng mọi cách.

*

By far nghĩa là gì? By far dịch ra có nghĩa là hơn hẳn/cho đến nay. Ngoài ra by far còn có nhiều nghĩa khác như: cao hơn, xa hơn, lớn hơn, nhiều hơn, … Ví dụ:The castle, by far the largest in JapanLâu đài đó lớn hơn gấp nhiều lần so với bất cứ lâu đài nào khác ở Nhật She is the strongest candidate by far.Cô ấy là ứng cử viên mạnh mẽ nhất.

*

By and large nghĩa là gì? By and large dịch ra có nghĩa là nhìn chung. Có một từ trong tiếng Anh cũng đồng nghĩa với By and large là “on the whole”. Ví dụ:By and large, they have not had time to develop close friendships and are far away from family members.Nhìn chung, họ không có thời gian để phát triển tình bạn thân thiết và xa gia đình. By and large, this is a feedback loopNhìn chung, đây là một vòng lặp thông tin phản hồi
By my side nghĩa là gì?
By my side dịch ra có nghĩa là “bên cạnh tôi”. By my side dùng khi bạn muốn giới thiệu hay chỉ ra một cái gì đó bên cạnh bạn.

Xem thêm: forced là gì

Ví dụ:Tomorrow you ride by my side.Ngày mai anh sẽ đi bên cạnh em I wanted to share that moment with who” d always been by my sideTôi muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với ai luôn bên cạnh tôi

Related Posts