Định Nghĩa Bvps Là Gì ? Ý Nghĩa Của Bvps Phân Tích Giá Trị Cổ Phiếu Theo P/B

*

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần là gì?

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần phổ thông (hoặc đơn giản là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS) là phương pháp tính giá trị trên mỗi cổ phần của công ty dựa trên vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong công ty.

Đang xem: Bvps là gì

Nếu công ty giải thể, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông cho thấy giá trị còn lại cho các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ được thanh toán.

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần phổ thông là

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần phổ thông (công thức dưới đây) là thước đo kế toán dựa trên các giao dịch lịch sử:

*

BVPS nói gì với bạn?

Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu chung trong tử số phản ánh số tiền thu được ban đầu mà một công ty nhận được từ việc phát hành vốn chủ sở hữu chung, tăng thu nhập hoặc giảm do thua lỗ và giảm cổ tức được trả . Mua lại cổ phiếu của một công ty làm giảm giá trị sổ sách và tổng số cổ phiếu phổ thông. Mua lại cổ phiếu xảy ra ở giá cổ phiếu hiện tại, điều này có thể dẫn đến việc giảm đáng kể giá trị sổ sách của một công ty trên mỗi cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phiếu phổ thông được sử dụng trong mẫu số thường là số lượng cổ phiếu phổ thông trung bình pha loãng trong năm ngoái, có tính đến bất kỳ cổ phiếu bổ sung nào ngoài số lượng cổ phiếu cơ bản có thể có nguồn gốc từ quyền chọn cổ phiếu , chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi và các công cụ chuyển đổi khác .

Ví dụ về BVPS

Lấy ví dụ giả thuyết, giả sử rằng số dư vốn cổ phần phổ biến của XYZ Sản xuất là 10 triệu đô la và 1 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, có nghĩa là BVPS là (10 triệu đô la / 1 triệu cổ phiếu), hoặc 10 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nếu XYZ có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn và sử dụng những lợi nhuận đó để mua thêm tài sản hoặc giảm nợ, vốn chủ sở hữu chung của công ty sẽ tăng.

Xem thêm: Đọc Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn 2016: Trong Quan Tài Buồn, Trong Quan Tài Buồn

Ví dụ, nếu công ty tạo ra 500.000 đô la thu nhập và sử dụng 200.000 đô la lợi nhuận để mua tài sản, vốn chủ sở hữu chung tăng cùng với BVPS. Mặt khác, nếu XYZ sử dụng 300.000 đô la thu nhập để giảm nợ phải trả, vốn chủ sở hữu chung cũng tăng.

Sự khác biệt giữa giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là giá cổ phiếu hiện tại của công ty và nó phản ánh giá trị mà những người tham gia thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu chung của nó. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính bằng chi phí lịch sử, nhưng giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là một số liệu hướng tới tương lai có tính đến khả năng kiếm tiền của công ty trong tương lai.

Với sự gia tăng lợi nhuận ước tính của một công ty, tăng trưởng dự kiến ​​và an toàn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu tăng cao hơn. Sự khác biệt đáng kể giữa giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu phát sinh do cách thức mà các nguyên tắc kế toán phân loại các giao dịch nhất định.

Hạn chế của BVPS

Bởi vì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu chỉ xem xét giá trị sổ sách, nên không kết hợp các yếu tố vô hình khác có thể làm tăng giá trị thị trường của cổ phiếu của công ty, ngay cả khi thanh lý.

Xem thêm: Phân Biệt Các Loại Hình Hostel Là Gì ? Những Điều Cần Biết Cho Dân Mê Du Lịch

Ví dụ, các ngân hàng hoặc công ty phần mềm công nghệ cao thường có rất ít tài sản hữu hình liên quan đến tài sản trí tuệ và vốn nhân lực (lực lượng lao động) của họ. Những tài liệu vô hình này không phải lúc nào cũng được tính vào giá trị sổ sách.

Related Posts