Block Diagram Là Gì, Nghĩa Của Từ Block Diagram, Functional Block Diagram Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Block diagram là gì

*
*
*

block diagram

*

block diagram (Tech) sơ đồ khối
sơ đồ độngsơ đồ khốiGiải thích EN: A pictorial representation of a mechanical or electronic system, using rectangles and other simple geometric shapes to represent components or processes of the system, and lines to signify steps in the process or flow of materials, energy, or data.Giải thích VN: Việc thể hiện bằng hình ảnh một hệ thống cơ hoặc điện bằng cách sử dụng những tam giác hoặc những hình học đơn giản khác để mô tả thành phần và các quá trình của hệ thống và sử dụng các đường để mô tả những bước của một quá trình hoặc dòng nguyên liệu, năng lượng, dữ liệu.block diagram model: mô hình sơ đồ khốisimplified block diagram: sơ đồ khối được giản hóasystem block diagram: sơ đồ khối hệ thốngsơ đồ khungsơ đồ trực quanLĩnh vực: xây dựngbiểu đồ khốiLĩnh vực: toán & tingiản đồ khốifunctional block diagramđồ thị khối chức năng o biểu đồ khối

*

Xem thêm: Feasible Là Gì – Feasible Trong Tiếng Tiếng Việt

*

*

n.

a diagram showing the interconnections between the components of system (especially an electronic system)

Xem thêm: Coreldraw X7 – Corel Draw Portable 2020 Free Download

Microsoft Computer Dictionary

n. A chart of a computer or other system in which labeled blocks represent principal components and lines and arrows between the blocks show the pathways and relationships among the components. A block diagram is an overall view of what a system consists of and how it works. To show the various components of such a system in more detail, different types of diagrams, such as flowcharts or schematics, are used. See the illustration. Compare bubble chart, flowchart.

Related Posts