Bên Cạnh Đó Tiếng Anh Là Gì ? Top 5 Từ Thông Dụng Nhất Ngoài Beside

They like Indian food. I like Indian food too.

Đang xem: Bên cạnh đó tiếng anh là gì

Họ thích món ăn Ấn. Tôi cũng thích món Ấn.They aren’t very generous people. They have notgot any friends either.Họ không phải những người hào phóng. Họ cũng chẳng có người bạn nào cả.

*

2. Besides: bên cạnh đó, vả lại

I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, besides, it’s getting late and we don’t want to be out in the dark.Tôi không nghĩ đi dạo là một ý kiến hay. Trời quá lạnh và bên cạnh đó, đã quá trễ chúng ta không muốn ở ngoài trời tối.

*

3. In addition: thêm vào đó

People who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night. In addition, they tend to live longer.Những người tập thể dục thường xuyến có nhiều năng lượng trong ngày và ngủ ngon hơn vào buổi tối. Thêm vào đó, họ có xu hướng sống lâu hơn.

*

4. Moreover: ngoài ra, hơn nữa

The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate.Toàn bộ báo cáo bị viết thật tệ. Hơn nữa, nó không chính xác.

Xem thêm: Gta Vice City Cheats In Grand Theft Auto: Vice City Ps2 Cheats Guide

*

5. Furthermore: hơn nữa, vả lại

The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location.Ngôi nhà đẹp tuyệt. Hơn nữa, nó nằm ở một vị trí tuyệt vời.

*

6. Not only…but also:không những…mà còn

The car not only is economical but also feels good to drive.Chiếc xe không chỉ tiết kiệm mà còn tạo cảm giác thoải mái khi lái.

*

7. As well as: cũng như, và

She’s beautiful as well as being extremely successfulCô ấy xinh đẹp và còn cực kì thành công.

*

8. Not to mention: chưa kể

He's one of the kindest and most intelligent, not to mention handsome, men I know.Anh là một trong những chàng traitử tế và thông minh nhất, chưa kể đẹp traimà tôi biết.

*

9. Of course: tất nhiên, dĩ nhiên

He’s mega-rich and, of course, he can afford to fly first class all the time.

Xem thêm: cách làm các loại hoa bằng giấy nhún

Anh ta rất giàu và dĩ nhiên, anh ta có thể bay ở khoang hạng nhất bất cứ lúc nào.

Related Posts