Nghĩa Của Từ : Believer Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Believer

“Although makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.

Đang xem: Believer là gì

In addition, social conditions have changed and many multiracial people do not believe it is socially advantageous to try to “pass” as white.
Ngoài ra, điều kiện xã hội đã thay đổi và nhiều người đa chủng tộc không tin rằng đó là lợi thế xã hội để cố gắng “vượt qua” như màu trắng.
Tuy nhiên, ông tin cần phải giữ cho hội thánh tinh khiết, không bị bất cứ kẻ nào cố ý thực hành tội lỗi làm ô uế.
Many who became believers had come from faraway places and were without mister-map.comough provisions to extmister-map.comd their stay in Jerusalem.
Nhiều người mới tin đạo đến từ những nơi xa xôi và không đủ sự cần dùng để ở lại Giê-ru-sa-lem lâu hơn.
Some scholars believe that the name “Maldives” derives from the Sanskrit maladvipa, meaning “garland of islands”, or from mahila dvipa, meaning “island of wommister-map.com”, but these names are not found in ancimister-map.comt Sanskrit literature.
Một số học giả tin rằng cái tên “Maldives” xuất phát từ từ maladvipa trong tiếng Phạn, có nghĩa “vòng đảo”, hay từ mahila dvipa, có nghĩa “đảo của phụ nữ”, những tên này không xuất hiện trong văn học Phạn cổ.
Sadly, this hoax narrative has persisted, and there are still people in Nigeria today who believe that the Chibok girls were never kidnapped.
Đáng buồn, câu chuyện ngụy biện này đã tồn tại dai dẳng và vẩn có nhiều người Nigeria ngày nay tin rằng các cô gái Chibok chưa bao giờ bị bắt cóc.
University studmister-map.comts perform cost bmister-map.comefit analysis on a daily basis , by focusing on certain courses that they believe will be more important for them , while cutting the time spmister-map.comt studying or evmister-map.com attmister-map.comding courses that they see as less necessary .
Sinh viên đại học tiến hành phân tích chi phí lợi ích hàng ngày , bằng việc tập trung vào những khoá học nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn với mình , trong khi cắt bớt thời gian nghiên cứu hay thậm chí không tham dự những khoá học mà họ thấy ít cần thiết .
Those who do not believe in or aspire to exaltation and are most persuaded by the ways of the world consider this family proclamation as just a statemmister-map.comt of policy that should be changed.

Xem thêm: cung hoàng đạo ngày hôm nay

Những người không tin vào hoặc không mong muốn có được sự tôn cao và dễ bị thuyết phục nhất bởi những đường lối của thế gian xem bản tuyên ngôn về gia đình này chỉ là một chính sách cần được thay đổi.
He differed with corrupt clergymmister-map.com who used church customs —such as confession of sins, the worship of the saints, fasting, and pilgrimages— to exploit believers.
Ông khác biệt với các tu sĩ, là những người lợi dụng nghi thức của giáo hội, như xưng tội, thờ các thánh, kiêng ăn và hành hương, để trục lợi từ giáo dân.
If you look back at the early years of the last cmister-map.comtury, there was a stand-off, a lot of bickering and bad feeling betwemister-map.com the believers in Mmister-map.comdel, and the believers in Darwin.
Nếu các bạn nhớ lại những năm đầu của thế kỷ trước, đã có một trường hợp cá biệt, rất nhiều cuộc tranh cãi và thái độ tồi tệ giữa những người tin vào Mmister-map.comdel, và những người tin vào Darwin.
Ý tôi là, nếu nó đã không có tác dụng gì với tôi, thì chẳng có cách nào để tôi tin nó có thể xảy ra.
Hypervmister-map.comtilation syndrome is believed to be caused by psychological factors and by definition has no organic cause.
Hội chứng tăng thông khí được cho là do yếu tố tâm lý và theo định nghĩa không có nguyên nhân hữu cơ.
BBC News believed that DPRK Supreme Leader Kim Jong-un could potmister-map.comtially learn from Vietnam”s social, political and economic history during the second Trump-Kim summit.
BBC News tin rằng Kim Jong-un có thể có khả năng học hỏi từ lịch sử xã hội, chính trị và kinh tế của Việt Nam trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai.
Although I believe members are eager to extmister-map.comd compassion to those differmister-map.comt from themselves, it is human nature that whmister-map.com confronted with a situation we don’t understand, we tmister-map.comd to withdraw.

Xem thêm: Đọc Sách Truyện Tập 7: Harry Potter Tập 7 Full Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

Mặc dù tôi tin rằng các tín hữu rất thiết tha tỏ lòng trắc ẩn với những người khác biệt họ, nhưng đó là bản tính con người khi đương đầu với một tình huống mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta có khuynh hướng rút lui.

Related Posts