【Hỏi Đáp】 Bảo Dưỡng Tiếng Anh Là Gì ? Bảo Dưỡng In English

Bảo trì tiếng Anh là gì?

Bảo trì (tiếng Anh: Maintenance) là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi một tài sản ở tình trạng nhất định hoặc bảo đảm một dịch vụ xác định. Ý nghĩa của một số khái niệm từ định nghĩa này : Tập hợp các hoạt động: Tập hợp các phương tiện, các biện pháp kỹ thuật để thực hiện công tác bảo trì.

Cho mìh hỏi sự khác nhau giữa bảo trì và bảo hành là gì?

Câu trả lời hay nhất: Ngay từ định nghĩa của hai từ này ta cũng thấy được điểm khác nhau giữa chúng : 

– Bảo trì :bảo dưỡng, tu sửa nhằm bảo đảm (cho một hệ thống hoặc một bộ phận của nó) hoạt động tốt, có độ tin cậy cao trong việc sử dụng. 

– Bảo hành : (cơ sở sản xuất hoặc bán ra mặt hàng) cam kết sửa chữa miễn phí những lỗi hỏng hóc, nếu có, trong một thời hạn nhất định.

Bảo trì server là gì ??

Câu trả lời hay nhất: máy server là máy chủ của một hệ thống như Lan, Website chẳng hạn; bạn đã lập một website thì bạn phải trả phí bản trì server hằng năm nơi đặt ổ cứng lưu dữ liệu web của bạn, họ sẽ làm công việc vệ sinh và nhiều công việc khác giúp ổ cứng của bạn và hệ thống web của bạn hoạt động tốt hơn !!!

Nghề bảo trì thiết bị cơ điện, đào tạo những gì, ra trường làm gì?

 Câu trả lời hay nhất:  Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện 

+ Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ điện, thiết bị cơ điện công nghệ cao trong các cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan; 

+ Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện để duy trì hệ thống thiết bị cơ điện hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật; 

+ Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ điện độc lập sau khi lắp đặt, trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng định kỳ. 

+ Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành; 

+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ điện; 

+ Lập trình và thiết lập được thông số trên các thiết bị điều khiển khả lập trình; 

+ Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống; 

+ Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ điện sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng qui định; 

+ Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ điện sau bảo trì; 

+ Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng về công nghề thông tin để tìm kiếm và khai thác được các thông tin trên mạng và các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành, tổ chức và quản lý sản xuất; 

+ Áp dụng một cách sáng tạo các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; 

Sau khi tốt nghiệp sẽ làm: 

– Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; 

Related Posts