” Avenue Là Gì Trong Tiếng Anh? Avenue Là Gì, Nghĩa Của Từ Avenue

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Avenue là gì

*
*
*

avenue

*

avenue /”ævinju:/ danh từ đại lộ con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại) (nghĩa bóng) con đường đề bạt tớithe avenue to success: con đường đề bạt tới thành công (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)avenue of approach: con đường để tiến đến gầnto cut off all avenues of retreat: cắt đứt mọi con đường rút quân

*

*

Xem thêm: Xem Boi Mien Phi

*

avenue

Từ điển Collocation

avenue noun

1 wide street

ADJ. broad, wide | leafy, tree-lined

AVENUE + VERB be lined with sth an avenue lined with elms

PREP. along, down, in, through, up an/the ~ strolling down a tree-lined avenue

2 way of doing/getting sth

ADJ. possible, promising | fruitful

VERB + AVENUE explore, pursue, try We need to explore every possible avenue. | exhaust After two months of negotiations we had exhausted all avenues. | open (up), provide

AVENUE + VERB be open to sb There was only one avenue open to him.

PREP. ~ for to provide a new avenue for research | ~ of the two main avenues of enquiry | ~ to an avenue to success

Từ điển WordNet

n.

a line of approach

they explored every avenue they could think of

it promises to open new avenues to understanding

Xem thêm: Mã Token Facebook Là Gì – Lộ Token Facebook Có Nguy Hiểm Không

English Synonym and Antonym Dictionary

avenuessyn.: boulevard

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Related Posts