Phân Biệt As A Result Of Là Gì, Phân Biệt As A Result Và As A Result Of

a. As a result (+ clause) = thereforeEg: Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams. (Bill đã không học hành thật sự chăm chỉ trong suốt thời gian học. Vì vậy, anh ta trượt kì thi)Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams)

b. As a result of (+ noun phrase) = because ofEg: The accident happened as a result of the fog. (Tai nạn xảy ra là do sương mù)The accident happened because of the fog)

Đang xem: As a result of là gì

*

*

Xem thêm: Acc Cf Miễn Phí 2021 ❤️ Share Acc Cf Vip Cộng Đồng Miễn Phí, Deactivated Account

*

Lượt sử dụng bài viết song ngữ miễn phí của bạn đã hết! Bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán để tiếp tục sử dụng chức năng này.

Lưu ý:

Bạn hãy là thành viên của Portal.iSpeak.vn để thực hiện thanh toán? Đăng kí Tại đây hoặc đăng nhập Tại đây

Cú pháp: ISPEAK.VN emailtaikhoan gửi Đầu số bên dưới Ví dụ:ISPEAK.VN emailtaikhoan gửi 8755 (15.000đ/SMS sử dụng 15 ngày)

# Đầu số Mệnh giá tin nhắn Thời gian sử dụng
1 8155 1,000đ 1 ngày
2 8255 2,000đ 5 ngày
3 8355 3,000đ 3 ngày
4 8455 4,000đ 4 ngày
5 8555 5,000đ 5 ngày
6 8655 10,000đ 10 ngày
7 8755 15,000đ 15 ngày
8 9029 100,000đ 100 ngày

DAILY CONVERSATION – INTERMEDIATE DAILY CONVERSATION – ADVANCED BUSINESS ENGLISH BASIC PHONICS ENGLISH LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES PRONUNCIATION BASIC FAMILY AND FRIENDS 5 DAILY CONVERSATION – ELEMENTARY BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM SIDE BY SIDE 4 “S GO 1 FREE TALK IELTS BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – ELEMENTARY BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – INTERMEDIATE SCIENCE – GRADE 1 BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – UPPER INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – PRE-INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – ADVANCED SCIENCE – GRADE SCIENCE – GRADE 3 SCIENCE – GRADE 4

Xem thêm: seeding là gì

DAILY CONVERSATION – INTERMEDIATE DAILY CONVERSATION – ADVANCED BUSINESS ENGLISH BASIC PHONICS ENGLISH LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES PRONUNCIATION BASIC FAMILY AND FRIENDS 5 DAILY CONVERSATION – ELEMENTARY BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM SIDE BY SIDE 4 “S GO 1 FREE TALK IELTS BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – ELEMENTARY BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – INTERMEDIATE SCIENCE – GRADE 1 BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – UPPER INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – PRE-INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH – MARKET LEADER – ADVANCED SCIENCE – GRADE SCIENCE – GRADE 3 SCIENCE – GRADE 4

Related Posts