Tìm Nguyên Hàm Arctan Là Gì ? Nhập Môn Lượng Giác/Đẳng Thức Lượng Giác

Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số tuyến tính (Linear Algebra)Xác suất thống kêVideo bài giảngThảo luậnThảo luận về giải tíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks

Đang xem: Arctan là gì

II. hàm lượng giác ngược:

1. Hàm số y = arcsinx.

Hàm số y = sinx không là đơn ánh trên toàn bộ miền xác định.

Tuy nhiên, nếu xét trên đoạn

*

thì hàm số y = sinx là hàm đồng biến nên tồn tại duy nhất ảnh ngược, và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arcsiny (đọc là ác-sin y, nghĩa là x là cung mà sin bằng y). Và

*

; y \in <-1;1> ” title=”x \in \left<- \dfrac{\pi}{2} ; \dfrac{\pi}{2} \right> ; y \in <-1;1> ” class=”latex” />

*

Do đó hàm ngược của y = sinx là

*

(y là cung mà sin bằng x)

Vậy:

*

– Miền xác định: D:

*

” title=”x \in <-1; 1> ” class=”latex” />

– Miền giá trị:

*

” title=”T = \left< -\dfrac{\pi}{2} ; \dfrac{\pi}{2} \right> ” class=”latex” />

– Hàm đồng biến trên <-1;1>

Tính chất:

*

*

*

Ví dụ:

Vd1.

*

Ta có:

*

(vì:

*

*

Do đó:

*

Vd2.

*

Ta không thể kết luận

*

Do

*

” title=”\dfrac{2{\pi}}{3} \notin \left<-\dfrac{\pi}{2} ; \dfrac{\pi}{2} \right> ” class=”latex” />

Tuy vậy:

*

Nên:

*

2. Hàm số y = arccosx.

Xét hàm số y = cosx trên đoạn

*

thì hàm số y = cosx là hàm giảm nên tồn tại duy nhất ảnh ngược, và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arccosy (đọc là ác-cos y, nghĩa là x là cung mà cosin bằng y).

Vậy

*

*

Do đó hàm ngược của y = cosx là

*

(y là cung mà cosin bằng x)

Vậy:

*

– Miền xác định: D:

*

” title=”x \in <-1; 1> ” class=”latex” />

– Miền giá trị:

*

” title=”T = <0; \pi> ” class=”latex” />

– Hàm nghịch biến trên <-1;1>

Tính chất:

*

*

*

Ví dụ:

Vd1.

Xem thêm: Từ Elitist Là Gì, Nghĩa Của Từ Elitist, Elitist Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Xem thêm: decade là gì

*

Ta có:

*

Nên:

*

Vd2.

*

Ta cần xác định arccos0.4. Đặt y = arccos0.4 ,

*

.

Suy ra cosy = cos(arccos0.4) = 0.4

Khi đó:

*

(do

*

nên

*

)

Vậy:

*

3. Hàm số y = arctanx

Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Hàm ngược y = arctanx có miền xác định

*

*

*

*

4. Hàm số y = arccotgx

Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx. Hàm ngược y = arccotgx có miền xác định

*

*

*

*

5. Một số tính chất của hàm lượng giác ngược:

Related Posts