Nghĩa Của Từ Apprehensive Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Apprehension

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Apprehensive là gì

*
*
*

apprehension

*

apprehension /,æpri”henʃn/ danh từ sự sợ, sự e sợapprehension of death: sự sợ chếtto entertain (have) some apprehensions for (of) something: sợ cái gìto be under apprehension that…: e sợ rằng… sự hiểu, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự nắm được (ý nghĩa…)to be quick of apprehension: tiếp thu nhanhto be dull of apprehension: tiếp thu chậm sự bắt, sự nắm lấy, sự tóm lấy
Lĩnh vực: xây dựngsự lo sợ

*

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nhân Vật Đô Đốc Fujitora Với Sức Mạnh “Triệu Hồi” Được Thiên Thạch

*

*

apprehension

Từ điển Collocation

apprehension noun

ADJ. considerable, great, growing | sudden

VERB + APPREHENSION be filled with, be full of, feel They were filled with apprehension as they approached the building. | express, show | overcome | cause The change in the law has caused apprehension among many people. | allay How can I allay your apprehensions?

APPREHENSION + VERB grow There were still areas of doubt and her apprehension grew.

PREP. with ~ School reports are always received with some apprehension. | ~ about/over her apprehension about being in hospital | ~ at She felt some apprehension at the thought of seeing him again. | ~ for There is great apprehension for the future.

PHRASES a feeling/look of apprehension

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: ▷ Kenhtao – Jailbreak Ios

English Synonym and Antonym Dictionary

apprehensionssyn.: apprehensiveness arrest catch collar discernment dread misgiving pinch savvy taking into custody understanding

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Related Posts