Any Way Là Gì – Anyway In Vietnamese

Chúng ta thường nhầm lẫn cách dùng anyway và through. Vậy anyway là gì ? Sử dụng anyway và through như thế nào là chính xác nhất.

Đang xem: Any way là gì

Anyway là gì

Anyway có nghĩa là: dù sao chăng nữa hoặc dẫu vậy ( giống như “inspite of that,” hay “despite that”); itt nhất; ngoài ra; hơn nữa.

ANYWAY đứng vị trí ở cuối mệnh đề; 

Ví dụ

– I’m sorry I can’t come to your wedding party, but thanks for the invitation anyway: Rất tiếc tôi không tới đám cưới của bạn, nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã mờí. 

 Trong văn nói, Anyway ở cuối câu có nghĩa như besides (ngoài ra, hơn nữa).

Ví dụ: It’s too big and anyway the color doesn’t suit with me: quá to và hơn nữa màu không hợp với tôi.

– Trong văn nói, khi dùng anyway ở cuối câu dùng để diễn tả ý coi nhẹ điều mới nói.

Ví dụ: They didn’t alow me to buy the car, but I really didn’t want that car anyway: Họ không cho tôi mua xe mới, nhưng thực sự tôi cũng không muốn mua nó.

– Để trở lại đầu đề nói dở thì đặt anyway ở đầu câu.

Ví dụ: Anyway, why did you do that? = Trở lại chuyện vừa nói, tại sao bạn lại làm thế?

– Anyway có nghĩa hơi thay đổi hay giới hạn điều bạn vừa nói.

Ví dụ: Let’s talk about it for a while, for a few days anyway: Chúng ta hãy thảo luận chuyện đó trong một khoảng thời gian, ít nhất là vài ba bữa ngày tới.

Xem thêm: ” Governor Là Gì – Nghĩa Của Từ Governor, Từ Governor Là Gì

– Anyway ở đầu câu để tóm tắt những câu chuyện.

Ví dụ: Anyway, I must come back job Thôi nhé, tôi phải làm việc đây.

*

Phân biệt anyway và through

ANYWAY: là một trạng từ bổ nghĩa câu.

THOUGH: vừa là trạng từ vừa là liên từ kết hợp. Có nghĩa: mặc dù, dù cho, dẫu cho, tuy, tuy nhiên.

Các ví dụ sử dụng Through

– I’m busy on Monday. We would meet on Saturday, though (Thứ hai tôi bận. Nhưng thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau.) —-> Trường hợp này, though mang nghĩa như BUT và có dấu phẩy ở đằng trước.

Xem thêm: Lời Dịch Bài Hát Rockabye Nghĩa Là Gì, Học Tiếng Anh Qua Bài Hát

– Though she’s old, she dances good. (Tuy đã già nhưng cô ấy còn nhảy tốt lắm) –> THOUGH đóng vai trò là liên từ dùng để giới thiệu mệnh đề đứng sau có ý nghĩa ngược lại với mệnh đề đứng trước. Hai mệnh đề có thể đổivị trí nhưng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu. 

– Bằng cách mang “though” lên đầu câu tiếp theo, để tạo nên lối viết riêng biệt, trau chuốt.

Related Posts