Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cách Dùng ' Any Là Gì? ? Any Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Bạn sẽ nói “I have some money” hay “I have any money”? Dùng “some” và “any” như thế nào cho đúng?

Cả “some” và “any” đều được dùng để chỉ số lượng không xác định rõ hoặc bạn không biết chắc có bao nhiêu.

Đang xem: Any là gì?

“Some” và “any” có chức năng giống nhau trong câu, nhưng được dùng theo cách khác nhau.

*

I drank some orange juice this morning.

Some

“Some” (với nghĩa: một số, một vài) được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Danh từ đếm được: Some children enjoy sports. (Một số trẻ thích chơi thể thao).• Không đếm được: I drank some orange juice this morning. (Tôi đã uống một ít nước cam sáng nay).

Chúng ta dùng “some” trong câu khẳng định.

• There are some cups in the kitchen. (Có một vài chiếc chén ở trong bếp).

Xem thêm: How Do You Do Có Nghĩa Là Gì? Và Cách Sử Dụng How Do You Do Là Gì

• I need some milk in my coffee.(Tôi cần một ít sữa cho cafe).

Chúng ta cũng dùng “some” trong lời mời. Ví dụ:

• Would you like some soda? (Anh muốn một chút soda không?)• Do you want some water? (Anh muốn uống nước không?)

Chúng ta cũng dùng “some” trong lời đề nghị. Ví dụ:

• May I have some salt, please? (Cho tôi một chút muối được không?)• Can I have some apples? (Cho tôi một ít táo được không?)

*

She didn”t give me any money.

Any

“Any” được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Đếm được: I don”t have any books. (Mình không có quyển sách nào cả).

Xem thêm: unattended là gì

• Không đếm được: She didn”t give me any money. (Cô ấy chẳng đưa đồng nào cho tôi cả.)

Trong các ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy “any” được dùng trong các câu phủ định.

Chúng ta cùng dùng “any” khi muốn hỏi thứ gì đó có còn hay không. Ví dụ: 

Do you have any coffee? (Anh còn chút cafe nào không?)Do you have any architecture magazines? (Anh có cuốn tạp chí nào về kiến trúc không?)

Để được cung cấp thêm kiến thức và bài học thực hành cách dùng “some” và “any,” hãy đăng ký một khoá học tiếng Anh tại mister-map.com. Các giáo viên tiếng Anh tại mister-map.com đã sẵn sàng giúp bạn cải thiện vốn tiếng Anh của mình!

Related Posts