Analysis Là Gì ? Công Cụ Phân Tích Tiện Lợi Account Analysis Là Gì

Statistical Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Statistical Analysis – Definition Statistical Analysis – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Statistical Analysis
Tiếng Việt Phân Tích Thống Kê
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Statistical Analysis là gì?

Phân tích thống kê được sử dụng rộng rãi trong khoa học, từ vật lý đến khoa học xã hội. Cũng như kiểm định các giả thuyết, thống kê có thể cung cấp một giá trị gần đúng cho một ẩn số khó hay không thể đo lường được. Phân tích thống kê có thể làm sáng tỏ kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất hay ít khả năng nhất.

Đang xem: Analysis là gì

Statistical Analysis là Phân Tích Thống Kê.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Statistical Analysis nghĩa là Phân Tích Thống Kê.

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Tập Tô Cho Bé Ngộ Nghĩnh Nhất Để Phát Huy Tính Sáng Tạo

Phân tích thống kê là khoa học thu thập dữ liệu và phát hiện ra các mẫu và xu hướng. Đó thực sự chỉ là một cách nói khác của “số liệu thống kê”. Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể phân tích nó thành: Tổng hợp dữ liệu; tìm các thước đo chính về vị trí; tính toán các biện pháp lây lan; đưa ra dự đoán trong tương lai dựa trên hành vi trong quá khứ; kiểm tra giả thuyết của một thử nghiệm.

Xem thêm: Bảng Ngọc Nidalee Mùa 10: Hướng Dẫn Chơi Nidalee, Nidalee Mùa 11

Definition: Statistical analysis is used extensively in science, from physics to the social sciences. As well as testing hypotheses, statistics can provide an approximation for an unknown that is difficult or impossible to measure. Statistical analysis can shed light on what would be the most likely or the least likely scenario.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ, lĩnh vực lý thuyết trường lượng tử, mặc dù mang lại thành công về mặt lý thuyết của sự vật, nhưng lại tỏ ra thách thức đối với thử nghiệm và đo lường thực nghiệm. Một số chủ đề khoa học xã hội như nghiên cứu về ý thức hay sự lựa chọn, thực tế là không thể đo lường được;

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Statistical Analysis

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Statistical Analysis là gì? (hay Phân Tích Thống Kê nghĩa là gì?) Định nghĩa Statistical Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Statistical Analysis / Phân Tích Thống Kê. Truy cập mister-map.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Related Posts