Amount Of Là Gì – Phân Biệt Amount Of, Number Of, Quantity Of

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

amount

*

amount<ə"maunt>danh từ lượng, số lượng a considerable amount một số lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một số lượng lớn công việc/tiền bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts lương thực được cung cấp với những số lượng khác nhau no amount of encouragement would make him jump dù khuyến khích đến mức nào, nó vẫn không nhảy tổng số hoặc tổng giá trị a bill for the full amount hoá đơn tính đủ tổng số tiền can you really afford this amount? có thật là anh cung ứng được ngần này hay không? what”s the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu? thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là đây any amount of something một số lượng lớn của cái gì he can get any amount of help nó muốn được giúp đỡ nhiều đến đâu cũng được nội động từ lên đến, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên đến 100đ chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to the same thing rốt cuộc cũng thế cả this amounts to a refusal cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối what you say amounts to a direct accusation chung quy những điều anh nói vẫn là một lời buộc tội trực tiếp (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. of infomation tk lượng thông tin, lượng tin a. of inspection kt số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra

*

/ə”maunt/ danh từ số lượng, số nhiều a considerable amount một số lượng đáng kể a large amount of work rất nhiều việc tổng số what”s the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu? thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là đây nội động từ lên đến, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên đến 100đ chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to the same thing rốt cuộc cũng thế cả this amounts to a refusal cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối not to amount to much không quan trọng, không đáng kể, không có ý nghĩa gì

*

Related Posts