Amazonses.Com Là Gì ? Khi Tìm Hiểu Về Công Những Hiệu Quả Mà Nó Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) là một dịch vụ có quy mô cực kỳ linh hoạt và tiết kiệm chi phí dùng để gửi và nhận email. Amazon SES loại bỏ sự phức tạp cũng như chi phí của việc xây dựng một giải pháp email nội bộ hoặc việc cấp phép, cài đặt và vận hành một giải pháp email của bên thứ ba.

Đang xem: Amazonses.com là gì

1. Giới thiệu về Amazon SES.

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) là dịch vụ gửi email trên nền tảng đám mây được thiết kế để giúp các chuyên gia marketing kỹ thuật số và nhà phát triển ứng dụng gửi email marketing, thông báo và giao dịch. Đây là dịch vụ tin cậy, tiết kiệm chi phí dành cho các doanh nghiệp thuộc đủ mọi quy mô sử dụng email để giữ liên lạc với khách hàng của mình.

Bạn có thể sử dụng giao diện SMTP hoặc một trong các SDK của AWS để tích hợp Amazon SES trực tiếp vào các ứng dụng hiện có của bạn. Bạn cũng có thể tích hợp tính năng gửi email của Amazon SES vào trang web đang sử dụng.

2. Config và sử dụng.

Xem thêm: bài thơ cầu cơ

Đi tới trang service ses của amazon. Và tìm kiếm dịch vụ Simple email service.Click chọn Email Address và verify email 2 email dùng để gửi và nhận.Lưu ý dùng đúng email vì amazon sẽ gửi 1 email để confirm.

*

Add config

Ở đây mình sử dụng aws-sdk.gem_file

gem “aws-sdk”, “~> 3″create config/initalizes/amazon_aws.rb

require “aws-sdk”Aws.config.update({ credentials: Aws::Credentials.new( ENV<"AWS_ACCESS_KEY_ID">, ENV<"AWS_SECRET_ACCESS_KEY"> )})Ở bài trước mình có hướng dẫn tạo user IAM, Giờ mình chỉ cần vào group_có user đó và add quyền AmazonSESFullAccess cho group đó.

*

create config/initalizes/amazon_ses.rb

require “aws-sdk”AMAZON_SES = Aws::SES::Client.new({ region: Settings.aws.ses.region, raise_response_errors: true})setting.yml

aws: ses: region: “ap-south-1” sender_name: “NamDV”Tiếp theo là phần gửi email.Ở application_mailer mình sẽ define 1 số method dùng để gửi email bằng dịch vụ của amazon.

Xem thêm: Chạy Spin Coin Master Là Gì, Cách Chạy Spin Coin Master Nhận Miễn Phí Mỗi Ngày

class ApplicationMailer ActionMailer::Base after_action :amazon_send_email default from: “” layout “mailer” private def amazon_send_email mail.perform_deliveries = false ses_params = { destination: { to_addresses: mail.to_addrs }, message: { body: body_type(mail.mime_type, mail.body.raw_source, mail.charset), subject: { charset: mail.charset, data: mail.subject } }, source: “#{mail.from.join}>” } begin ses_response = AMAZON_SES.send_email ses_params p “FINISHED” rescue StandardError => e p “FAILED: #{e.message}” end end def body_type mime_type, body, mail_charset type = mime_type == “text/plain” ? :text : :html { type => { charset: mail_charset, data: body } } endendTạo UserMailer

class UserMailer ApplicationMailer def send_mail_demo email mail(to: email, subject: “Amazon Simple Email Service”) do |format| format.text end endendsend_mail_demo.text.erb

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) is a cloud-based email sending service designed to help digital marketers and application developers send marketing, notification, and transactional emails. It is a reliable, cost-effective service for businesses of all sizes that use email to keep in contact with their customers.You can use our SMTP interface or one of the AWS SDKs to integrate Amazon SES directly into your existing applications. You can also integrate the email sending capabilities of Amazon SES into the software you already use, such as ticketing systems and email clients.Test gửi emailMình sẽ gửi tới địa chỉ được verify ở trên.

UserMailer.send_mail_demo(““).deliver_nowvà email nhận được

*

Các bạn có thể tham khảo thêm 1 số method khác của aws sdk ses tại đây

Source code github

Related Posts