Nghĩa Của Từ Alert Là Gì – Nghĩa Của Từ Alerts Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

alert

*

alert /ə”lə:t/ tính từ tỉnh táo, cảnh giác linh lợi, nhanh nhẹn, nhanh nhẫu, hoạt bát danh từ sự báo động, sự báo nguyto put on the alert: đặt trong tình trạng báo động sự báo động phòng không; thời gian báo động phòng không sự cảnh giác, sự đề phòngto be on the alert: cảnh giác đề phòng
báo nguytín hiệu báo độngLĩnh vực: toán & tinsự báo độngcombined alert: sự báo động kết hợpgeneric alert: sự báo động chungsự báo lỗisự cảnh giácalert boxhộp báo độngalert boxhộp cảnh báoalert conditionđiều kiện báo độngalert conditionđiều kiện báo lỗialert conditiontình trạng báo lỗialert control sessionphiên điều khiển sự cốalert descriptionsự mô tả báo độngalert focal pointtiêu điểm báo độngalert focal pointtrung tâm điểm báo độngalert informationthông tin tín hiệualert tablebảng báo độngalert tablebảng sự cốalert typekiểu báo độngalert typekiểu báo lỗicombined alertlời báo động kết hợpgeneric alertsự cảnh báo chungvirus alertbáo có virusvirus alertbáo virusvoice alert (system)hệ thống báo bằng giọng nói

*

*

*

alert

Từ điển Collocation

alert adj.

VERBS be, look, seem | become | remain, stay | keep sb The machine should help to keep the pilot alert.

ADV. very | fully | immediately, instantly, suddenly There was a noise outside and he was suddenly alert. | always, constantly | mentally He was as mentally alert as a man half his age.

PREP. to Climbers need to be alert to possible dangers.

Từ điển WordNet

n.

Đang xem: Alert là gì

v.

Xem thêm: Bảng Ngọc Leblanc Mùa 10: Cách Chơi, Lên Đồ Leblanc Và Cách Khắc Chế

adj.

Xem thêm: Đáp Ăn Câu Đố ” Núi Nào Bị Chặt Từng Khúc ? Đáp Án Câu Đố Núi Nào Bị Chặt Ra Từng Khúc

very attentive or observant

an alert and responsive baby is a joy

caught by a couple of alert cops

alert enough to spot the opportunity when it came

constantly alert and vigilant, like a sentinel on duty

mentally responsive

an alert mind

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In many operating systems with GUIs (graphical user interfaces), an audible or visual alarm that signals an error or represents a warning of some sort. See also alert box. 2. In programming, an asynchronous notification sent by one thread to another. The alert interrupts the recipient thread at defined points in its execution and causes it to execute an asynchronous procedure call. See also asynchronous procedure call, thread (definition 1).

English Synonym and Antonym Dictionary

alerts|alerted|alertingsyn.: attentive lively nimble on the job prompt ready watchful dull slow torpid

Related Posts