Trạng Từ Chỉ Cách Thức ( Adverbs Of Manner Là Gì, Trạng Từ Chỉ Thể Cách

Bài viết này được biên soạn bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày,nơi phát triểnHọc tiếng Anh PRO,chương trìnhhọc tiếng Anh onlinehiệu quả và dễ học.

Như ở bài họcVị Trí và Chức Năng của Trạng Từ đã nhắc đến, trạng từ có thể phân loại thành một số loại khác nhau dựa trên chức năng của chúng.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại phổ biến nhất: trạng từ chỉ cách thứctrạng từ chỉ mức độ.

1. Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner)

Trạng từ chỉ cách thức là gì?

Related Posts