Nghĩa Của Từ Address Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Address, Addressed Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Address nghĩa là gì

*
*
*

addressed

*

address /ə”dres/ danh từ địa chỉ bài nói chuyện, diễn văn cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện sự khéo léo, sự khôn ngoan (số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự tán tỉnhto pay one”s addresses to a lady: tán tỉnh một bà, tỏ tình với một bà (thương nghiệp) sự gửi đi một chuyến tàu hàng ngoại động từ đề địa chỉto a letter: đề địa chỉ trên một bức thư gửito address a letter to somebody: gửi một bức thư cho ai xưng hô, gọihow to address an ambassador: xưng hô như thế nào với một đại sứ nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết choto oneself to someone: nói với ai; viết (thư) cho aito address an audience: nói với thính giả, diễn thuyết trước thính giả to address oneself to chăm chú, toàn tâm toàn ýto address oneself to a task: toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ (thể dục,thể thao) nhắmto address the ball: nhắm quả bóng (trước khi đánh gôn)

*

*

Xem thêm: ( Overhead Là Gì ? Cách Công Ty Quản Lý Overhead Cost Hiệu Quả

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

addressed

Từ điển WordNet

adj.

(of mail) marked with a destination

I throw away all mail addressed to `resident”

n.

the place where a person or organization can be found or communicated withthe manner of speaking to another individual

he failed in his manner of address to the captain

a sign in front of a house or business carrying the conventional form by which its location is describedthe stance assumed by a golfer in preparation for hitting a golf ball

v.

direct a question at someoneaddress or apply oneself to something, direct one”s efforts towards something, such as a questionaccess or locate by addressadjust and aim (a golf ball) at in preparation of hitting

Xem thêm: After Effects Cc 2019 Essential Training: The Basics, Adobe After Effects

English Synonym and Antonym Dictionary

addresses|addressed|addressingsyn.: abode greeting home speech

Related Posts