” Adapt Là Gì – Nghĩa Của Từ Adapt

adapt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adapt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adapt.

Đang xem: Adapt là gì

Từ điển Anh Việt

adapt

/ə”dæpt/

* ngoại động từ

tra vào, lắp vào

to adapt one thing to another: tra vật này vào vật kia

phỏng theo, sửa lại cho hợp

difficult books are often adapted for use in schools: những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học

a play adapted from a novel: một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết

a novel adapted for the stage: một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu

làm thích nghi, làm thích ứng

to adapt onself to circumstances: thích nghi với hoàn cảnh

* nội động từ

thích nghi (với môi trường…)

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

adapt

* kinh tế

thích hợp

thích nghi

* kỹ thuật

lắp

lắp vào

xây dựng:

tiếp hợp vào

tra

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Neeko Guide Neeko Mùa 9: Cách Chơi, Bảng Ngọc Tướng Neeko Ap

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: ” Lobby Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Tìm Hiểu Nghĩa Của Từ Lobby Và Tự Liên Quan

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts