Từ Điển Anh Việt ” Ad Valorem Là Gì ? Các Tài Sản Chịu Thuế Giá Trị

Thuế giá trị theo đơn giá hàng hóa (tiếng Anh: Ad Valorem Tax) là một loại thuế được tính dựa trên giá trị của một mặt hàng, chẳng hạn như bất động sản hoặc tài sản cá nhân.

Đang xem: Ad valorem là gì

*

Thuế giá trị

Khái niệm

Thuế giá trị theo đơn giá hàng hóa hay thuế giá trị, trong tiếng Anh là Ad Valorem Tax.

Thuế giá trị theo đơn giá hàng hóalà một loại thuế được tính dựa trên giá trị của một mặt hàng, chẳng hạn như bất động sản hoặc tài sản cá nhân.

Loại Thuế giá trị phổ biến nhất là thuế tài sản đánh vào bất động sản. Tuy nhiên, thuế giá trị cũng có thể mở rộng ứng dụng cho một số thuế khác, chẳng hạn như thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ nước ngoài.

Cụm từ “Ad Valorem” có nghĩa là “theo giá trị.” Tất cả các loại thuế giá trị được đánh thuế dựa trên giá trị của mặt hàng bị đánh thuế. Ứng dụng phổ biến nhất của thuế giá trị đó là thuế nhà đất, chủ sở hữu tài sản bất động sản được đánh giáđịnh kỳ bởi một cơ quan thuế công nhằm xác định giá trị hiện tại của tài sản đó. Giá trị đã được đánh giá của tài sản sẽ được sử dụng để tính thuế hàng năm cho chủ sở hữu tài sản.

Thuế giá trị dựa trên quyền sở hữu một tài sản thực trái ngược với các loại thuế giao dịch như thuế bán hàng. Trong khi thuế giá trị được đánh giá và nộp thuế hàng năm, thuế giao dịch chỉ được đánh thuế tại thời điểm giao dịch.

Xem thêm: pathology là gì

Thuế giá trị được thu như thế nào

Thuế giá trị tài sản thường được áp dụng ở cấp tỉnh – thành phố nhưng cũng có thể được áp dụng bởi các cơ quan chính quyền địa phương khác như các cấp quận, chánh khu hoặc khu thuế đặc biệt, còn được gọi là các quận có mục đích đặc biệt. Chủ sở hữu tài sản có thể phải chịu thuế giá trị bởi nhiều hơn một đơn vị cơ quan, ví dụ, họ có thể phải chịu thuế từ cấp thành phố và quận.

Thuế tài sản theo giá trị thường là nguồn thu chính cho chính quyền địa phương và thành phố. Thuế tài sản theo giá trị thường được gọi đơn giản là “thuế tài sản”.

Xác định giá trị thuế

Công tác đánh giá thuế để xác định thuế giá trị thường được tính vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Thuế giá trị đại diện cho phần trăm giá trị thị trường hợp lý của tài sản. Giá trị thị trường hợp lý là giá bán ước tính của tài sản, giả sử trong một giao dịch mà người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán và cả hai đều có kiến thức đầy đủ về tài sản và không bên nào bị bắt buộc phải thực hiện giao dịch. Giá trị thị trường hợp lý có thể rút ngắn thành mức giá hợp lý.

Các tài sản chịu thuế giá trị

Thuế giá trị thường được đánh vào cả tài sản bất động sản và tài sản cá nhân. Bất động sản bao gồm đất đai, các tòa nhà và các loại hình bất động sản khác, cùng với tất cả các loại tài sản tăng thêm nào.

Xem thêm: ” Let Loose Là Gì ? Nghĩa Của Từ Let Loose Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ To Let Loose

Ví dụ về một tài sản tăng thêm là một nhà để xe được thêm vào một ngôi nhà gia đình hoặc một con đường được xây dựng trên đất liền. Thuế giá trị tài sản cá nhân chỉ được đánh thuế nhiều nhất đối với các tài sản cá nhân lớn, chẳng hạn như xe hơi hoặc thuyền. Tài sản cá nhân ngẫu nhiên, như đồ gia dụng hay quần áo, thường không phải chịu thuế tài sản cá nhân.

Related Posts