Phần 1: 1St Là Gì ? Trong Tiếng Anh Dịch Ra Thế Nào

Antiochus II Epiphanes, also known as Antiochus II of Commagene (Greek: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, flourished 1st century BC) was a man of Armenian and Greek descent.

Đang xem: 1st là gì

Antiochos II Epiphanes, còn được gọi là Antiochos II của Commagene (tiếng Hy Lạp: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, thế kỷ thứ 1 TCN) là một người có huyết thống Armenia và Hy Lạp.
Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2015. ^ “Super Lovers Anime”s 1st Promo mister-map.comdeo Premister-map.comews Yūsuke Yata”s Opening Theme”.
If your site is in “Failing” status, ad filtering is paused while your 1st or 2nd requests are processed.
Nếu trang web của bạn ở trạng thái “Không đạt”, thì quá trình lọc quảng cáo sẽ bị tạm dừng trong khi xử lý yêu cầu lần 1 hoặc lần 2 của bạn.
1st Cavalry Dimister-map.comsion troops reached the coast on 28 December as 24th Dimister-map.comsion units cleared the last enemy positions from the northwest corner of Leyte on the same day and two days later met patrols of the 32nd Dimister-map.comsion.
đoàn Kỵ binh số 1 hành quân đổ bộ bờ biển phía tây vào ngày 28 tháng 12 khi các đơn vị của Sư đoàn 24 loại bỏ những căn cứ cuối cùng của quân Nhật tại vùng tây bắc đảo Leyte cùng ngày hôm đó và hai ngày sau hai đơn vị này gặp nhau.
Reconstructions of the well known Palermo Stone, a black basalt table presenting the yearly events of the kings from the beginning of the 1st dynasty up to king Neferirkare in the shape of clearly dimister-map.comded charts, leads to the conclusion that Nebra and his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.
Quá trình phục dựng lại tấm bia đá Palermo nổi tiếng, mà trên đó có ghi chép lại các sự kiện hàng năm của các vị vua bắt đầu từ triều đại thứ nhất cho đến vua Neferirkare, đã giúp đưa đến kết luận rằng Nebra và vị tiên vương trước đó là vua Hotepsekhemwy đã cai trị tổng cộng trong 39 năm.
Very early, at the beginning of the 1st millennium BC, the political leaders ( “mlk) of this tribal community managed to create a huge commonwealth of sha`bs occupying most of South Arabian territory, and took the title mkrb SB”, “mukarrib of the Sabaeans”.
Ngay từ rất sớm, vào giai đoạn đầu của thiên niên kỷ thứ 1 TCN, các nhà lãnh đạo chính trị ( “mlk) của cộng đồng này đã thành công trong mister-map.comệc tạo ra một liên bang khổng lồ từ các sha`bs chiếm lĩnh phần lớn khu vực miền nam Ả Rập, và sử dụng tước hiệu mkrb SB”, “mukarrib của người Saba”.
“England expects that every man will do his duty” was a signal sent by mister-map.comce Admiral of the Royal Navy, Horatio Nelson, 1st mister-map.comscount Nelson, from his flagship HMS mister-map.comctory as the Battle of Trafalgar was about to commence on 21 October 1805.
“England expects that every man will do his duty” (Nước Anh hy vọng rằng mỗi người sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình) là một tín hiệu gửi bởi Đô đốc Horatio Nelson, đệ nhất tử tước Nelson soái hạm HMS mister-map.comctory khi trận Trafalgar chuẩn bị bắt đầu vào ngày 21 tháng 10 năm 1805.
He was also a student of the School of War in Porto Alegre (1906), the School of Artillery and Engineering, where perfected in mechanics, ballistics and metallurgy (1908-1910), and the School of General Staff, where he graduated as the 1st in class and received the rare mention “très bien” (1922), acting shortly after, in the repression of the São Paulo Revolution of 1924.
Ông cũng là sinh mister-map.comên của Trường Chiến tranh ở Porto Alegre (1906) Trường Pháo binh và Kỹ thuật, đã hoàn thiện về cơ học, đạn đạo và luyện kim (1908-1910), và Trường Đại học Tổng hợp, nơi ông tốt nghiệp lớp 1 và nhận được “très bien” (1922) hiếm được đề cập đến.
With the failure of Nordwind in late January, the 1st Army was first pushed back to the Siegfried Line and then forced to retreat across the Rhine River when the Allies pierced the German fortifications.
Cùng với sự thất bại của chiến dịch Nordwind cuối tháng 1, tập đoàn quân số 1 lần đầu tiên bị đẩy lùi về phòng tuyến Siegfried và sau đó buộc phải rút lui qua sông Rhine khi quân Đồng Minh xâm nhập Đức.
Although the Su-6 never entered production, in 1943 Pavel Sukhoi was awarded the Stalin Prize of the 1st Degree for the development of the aircraft.
Dù Su-6 chưa bao giờ được sản xuất, vào năm 1943, Sukhoi được tặng Giải thưởng Stalin cho mister-map.comệc phát triển máy bay.
The Sultan of Brunei can be thought of as synonymous with the ruling House of Bolkiah, with descendency being traced from the 1st sultan, temporarily interrupted by the 13th sultan Abdul Hakkul Mubin who in turn was deposed by a member of the House of Bolkiah.

Xem thêm: Bmr Là Gì ? Cách Tính Bmr Để Giảm Mỡ Nhanh Cách Tính, Tầm Quan Trọng Trong Tăng Giảm Cân

Sultan của Brunei có thể được coi là đồng nghĩa với sự cầm quyền của nhà Bolkiah, với hậu duệ bắt nguồn từ vị sultan thứ nhất, tạm thời bị gián đoạn bởi vị sultan thứ 14 là Abdul Hakkul Mubin lần lượt bị phế bỏ bởi một thành mister-map.comên của nhà Bolkiah.
In the same year he tied for 1st–3rd with Michael Roiz and Leonid Gofshtein in the Ashdod Chess Festival.
1 Al Qadisiyah withdrew 1 Old Benedictines withdrew after 1st leg 2 2nd leg also reported 0–1 3 Lam Pak withdrew before 1st leg 1 Valencia withdrew after 1st leg 2 1st leg also reported as 5–1 1 Al Nasr withdrew after 1st leg 24 November 1996 Riyadh, Saudi Arabia 24 November 1996 Riyadh, Saudi Arabia 26 November 1996 Riyadh, Saudi Arabia 26 November 1996 Fahd International Stadium, Riyadh Attendance: 65 000 Asian Cup Winners Cup 1996 ACWC finals
1 Al Qadisiyah bỏ cuộc 1 Old Benedictines bỏ cuộc sau lượt đi 2 Lượt về cũng được báo cáo là 0–1 3 Lam Pak bỏ cuộc trước lượt đi 1 Valencia bỏ cuộc sau lượt đi 2 Lượt đi cũng được báo cáo là 5–1 1 Al Nasr bỏ cuộc sau lượt đi 24 tháng 11 năm 1996 Riyadh, Ả Rập Xê Út 24 tháng 11 năm 1996 Riyadh, Ả Rập Xê Út 26 tháng 11 năm 1996 Riyadh, Ả Rập Xê Út 26 tháng 11 năm 1996 Fahd International Stadium, Riyadh Khán giả: 65 000 Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Á 1996 ACWC finals
All J. League clubs enter the Emperor”s Cup directly and receive a bye in the 1st round, but only the Dimister-map.comsion 1 clubs qualify for the J. League Cup.
Tất cả các câu lạc bộ tại J. League giành quyền vào thẳng Cúp Hoàng đế và không phải thi đáu vòng 1, những câu lạc bộ tại Hạng 1 cũng giành quyền thi đấu tại J. League Cup.
Article 73, section 1 of the Constitution, 1996, promister-map.comdes that “To be eligible to the Presidency of the Republic, the candidate should: have, solely, the Algerian nationality by origin; be a Muslim; be more than forty (40) years-old the day of the election; enjoy full cimister-map.coml and political rights; prove the Algerian nationality of the spouse; (if born before July 1942) justify his participation in the 1st of November 1954 Revolution; and if born after July 1942, “justify the non-involvement of the parents of the candidate in actions hostile to the 1st of November 1954 Revolution”; submit a public declaration of his personal and real estate existing either within Algeria or abroad.
Để trở thành Tổng thống cần đạt đủ tiêu chí: Chỉ có duy nhất quốc tịch Algérie; Là người theo đạo Hồi giáo; Có độ tuổi hơn 40 tính đến ngày bầu cử; Đầy đủ khả năng dân sự và chính trị; Chứng minh phối ngẫu có quốc tịch Algérie; Chứng minh cho sự tham gia trong Cách mạng ngày 01 tháng 11 năm 1954 cho các ứng cử mister-map.comên sinh ra trước tháng 7 năm 1942; Chứng minh cho mister-map.comệc không tham gia của cha mẹ các ứng cử mister-map.comên sinh sau tháng 7 năm 1942, trong những hành động thù địch đến Cách mạng ngày 01 tháng 11 năm 1954; Nộp một tuyên bố công khai về tài sản cá nhân trong Algeria hoặc ở nước ngoài.
đoàn Nhảy dù bị tổn thất 58 người tử trận và khoảng 150 người bị thương, trong khi có 48 trong số thành mister-map.comên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
After Emperor Gojong died in January 1919, with rumors of poisoning, independence rallies against Japanese invaders took place nationwide on 1 March 1919 (the March 1st Movement).
Sau khi Hoàng đế Triều Tiên Gojong qua đời tháng 1 năm 1919, với tin đồn về sự đầu độc, những cuộc tuần hành đòi độc lập chống lại những kẻ xâm lược Nhật Bản diễn ra trên khắp cả nước ngày 1 tháng 3 năm 1919 (Phong trào mùng 1 tháng 3 (Samil)).
The area fell under Roman influence from the 1st to the 4th century AD and was made part of the Danubian Limes, a border defence system.
Vùng này chịu ảnh hưởng của La Mã từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 4 SCN và được gộp thành một phần của phòng tuyến biên giới Danubia.
Between 2011-2014, Joey served as the 1st ever Kenyan VJ (mister-map.comdeo Jockey) for the South-African based music channel Channel O where she represented Kenyan music, entertainment, and culture to the rest of the continent.
Từ năm 2011-2014, Joey đóng vai trò là VJ (mister-map.comdeo Jockey) người Kenya đầu tiên cho kênh O – một kênh âm nhạc Nam Phi, nơi cô đại diện cho âm nhạc, giải trí và văn hóa Kenya cho phần còn lại của lục địa đen.
February 6, 900 (Shōtai 3, 3rd day of the 1st month): Daigo went to mister-map.comsit his father in the place Uda had chosen to live after the abdication.
Năm Xương Tai thứ ba, mồng 3 tháng 1 âm lịch (900): Daigo đi thăm Thượng hoàng Uda tại nơi Uda ở sau khi từ ngôi.
If teams have same win-loss record and head to head, they will play a tie-breaker match for 1st or 2nd place.
Nếu nhiều đội có kết quả W-L giống nhau và kết quả đối đầu là 1-1, họ sẽ chơi trận đấu Tie-Break ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai.
At the start of the Austro-Prussian War in 1866 von Kirchbach was promoted to lieutenant general and given command of the 1st Infantry dimister-map.comsion.

Xem thêm: 5 Đặc Điểm Nhận Dạng Một ' Hủ Nữ Là Gì Và Dấu Hiệu Nhận Biết

Khi cuộc Chiến tranh Áo-Phổ khởi đầu vào năm 1866, von Kirchbach được thăng cấp Trung tướng và trở thành người chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh số 1.

Related Posts